-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۴, جمعه

مجاهد خلق مهندس بردیا براثر فشار درکمپ آزادی درگذشت
ساعت 6 صبح روز سه شنبه اول حمل- فروردين سال 1391, مجاهد خلق مهندس برديا امير مستوفيان, كه جزو سومين گروه انتقالي به کمپ ليبرتي درعراق بود، ساعتي پس از ورود به ليبرتي در اثر خستگي مفرط، دچار ايست قلبي شد و جان خود را از دست داد.
مجاهد خلق برديا امير مستوفيان 44ساله، يك متخصص برجسته برق از 20سال پيش براي ادامه مبارزه عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران به صفوف رزم آوران آزادي در شهر اشرف شتافت.
مهندس امير مستوفيان كه در 48ساعت گذشته مشغول بارگيري و پروسه بازرسي بود، پس از پياده شدن در ليبرتي براي خواندن نماز به داخل بنگال رفت، اما ديگر از بنگال خارج نشد و وقتي دوستانش براي رفتن به مراسم جشن نوروز سراغ او رفتند با جسد بيجان او مواجه شدند و بلافاصله او را به نزد پزشك عراقي در ليبرتي منتقل كردند. پزشك مزبور علت مرگ را ايست قلبي ناشي از خستگي و فشار تشخيص داد.
بازرسي بارها كه از ساعت 8صبح يكشنبه 28 اسفند آغاز شده بود تا ظهر روز دوشنبه 29 اسفند ادامه يافت. به دنبال آن بازرسي افراد شروع شد. در يك مرحله از اين بازرسي موهن، نيروهاي ويژه ضربت موسوم به سوات، به ساكنان حمله كرده و با باتون برقي به ضرب و شتم آنها پرداختند.
ستون ساكنان ساعت 8 و ربع بعد از ظهر دوشنبه از اشرف حركت كرد. اما پس از رسيدن به منطقه ليبرتي به رغم تمامي بازرسيها در اشرف, يكبار ديگر مورد بازرسي قرار گرفتند و به‌دلايل واهي آنها را ساعتها در سرماي شديد نگاه داشتند، ساعت 6.5صبح سه شنبه اول فروردين 1391 يعني بيش از 10 ساعت بعد همه آنها در ليبرتي پياده شدند.
دولت عراق و يونامي، از چندين روز پيش، در يك شتاب غيرقابل توجيه اصرار داشتند جابه‌جايي گروه سوم روز 29 اسفند انجام شود و اصرارهاي ساكنان و نمايندگانشان را، براي آن كه اين جابه‌جايي در روز سوم فروردين و بعد از نوروز انجام شود، نپذيرفتند. اين مطلب كه انتقال در روز 29 اسفند فشار فوق العاده زيادي بر ساكنان تحميل مي‌كند، بارها به‌صورت مكتوب و شفاهي به نماينده ويژه دبيركل و مقامهاي يونامي از سوي نمايندگان اشرف اعلام شده بود.
اين در حقيقت يك جابه‌جايي اجباري است كه دولت عراق براي خوشآيند فاشيسم ديني حاكم بر ايران و تلخ كردن عيد نوروز ساكنان اشرف, تحت نظر ملل متحد، به آن مبادرت كرده است كه به فجايعي چون درگذشت برديا امير مستوفيان منجر شده است.
مقاومت ايران, توجه دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و دولت ايالات متحده امريكا را به نقض فاحش حقوق ساكنان اشرف و اين جابه‌جايي اجباري جلب مي‌كند و خواستار تضمين حداقل اطمينانهاي ساكنان اشرف از سوي آنان، به منظور جلوگيري از فجايع بيشتر است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
اول فروردين 1391( 20 مارس 2012)