-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

تازه ترین اطلاع دربارۀ سرنوشت امام موسی صدر

پیکرامام موسی صدر بیش از یک دهه به امر قذافی در سرد خانه نگهداری می شد.


منابع مطلع در لبنان اعلام کردند حکومت جدید در لیبی اطلاعات دقیقی در مورد سرنوشت امام موسی صدر در اختیار آنها قرار داده است.

جزئیات سرنوشت امام موسی صدر

دولت لیبی در مورد سرنوشت امام موسی صدر به طرف لبنانی اعلام کرده است:
1- امام موسی صدر پس از ورود به لیبی خاک این کشور را ترک نکرد بلکه به همراه شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین بازداشت شد. آنها ابتدا در طرابلس زندانی شدند سپس به بازداشتگاه مخفی دیگری که تحت کنترل هوادران قذافی در جنوب لیبی بود برده شدند.

2- به دلایل نامشخص امام موسی صدر از بازداشتگاه اول خود به زندان ابوسلیم منتقل شد. اطلاعات دریافتی نشان می دهد وی تا سال 1997 در این زندان به سر می برد و زنده بود اما در این دوره از بیماری دیابت خون به شدت رنج می برد.

3- امام موسی صدر در یک سلول انفرادی تحت مراقبت عبدالحمید السائح یکی از مقامات امنیتی رژیم سابق قرار گرفت. السائح یکی از بی رحم ترین عناصر امنیتی رژیم سابق بود و پیش از این فرماندهی نیروهای گارد انقلابی قذافی را برعهده داشت. وی فرمانده شعبه تروریسم در سازمان امنیت لیبی و مدیر زندان ابوسلیم بود.

اطلاعات وارده حاکی است سلولی که امام موسی صدر در آن زندانی بود زیر دفتر محل کار عبدالحمید السائح قرار داشت و وی دو نفر از عناصر خود را مامور مراقبت از امام موسی صدر کرده بود.
4- دولت جدید لیبی توانست به زندانبانانی که از امام موسی صدر مراقبت می کردند دست یابد و از آنها بازپرسی کند. اظهارات آنها به دقت ثبت و ضبط شده است و اطلاعات به دست آمده بر اساس این بازپرسی ها به طرف لبنانی اعلام شده است.


5- امام موسی صدر هنگام بازداشت در زندان ابوسلیم در پایتخت لیبی به دلیل شدت گرفتن بیماری دیابت خون وی بستری شد. زندانبانان وی اما از درمان او و در اختیار گذاشتن داروهای مورد نیاز خودداری کردند. او پس از مدتی به دلیل قطع شدن داروهایش درگذشت. تاریخ مرگ او اما به شکل دقیق مشخص نیست اما به نظر می رسد وی در ابتدای دهه گذشته درگذشت.

6- پس از درگذشت امام موسی صدر قذافی دستور داد وی را به خاک نسپارند و از ماموران امنیتی خواست وی را در همان سلول نگهداری کنند. برای این کار سلول امام موسی صدر به سردخانه ویژه مانند سردخانه های بیمارستان ها مجهز شد. پس از آن زندانبانان او برای یک دهه کامل همچنان از جسد او مراقبت می کردند. هنگام وقوع انقلاب در 17 فوریه سال 2011 زندانبانان همچنان از جسد امام موسی صدر مراقبت می کردند. این مراقبت ها تا شب 22 آگوست گذشته زمان سرنگونی رژیم
قذافی و تسلط مخالفان بر طرابلس ادامه داشت.

7- در این تاریخ و همزمان با عملیات گسترده نیروهای غربی و عربی زندان ابوسلیم به شدت بمباران شد و به شکل کلی ویران شد. این عملیات محل احتمالی مخفی شدن عبدالحمید السائح و از جمله اتاق کار او که سلول امام موسی صدر در آن قرار داشت را هدف قرار داد. در این عملیات برق سردخانه محل نگهداری امام موسی صدر قطع شد و سلول به شکل کامل ویران شد. اطلاعات وارده از دولت لیبی حاکی است جسد امام موسی صدر دیگر در محل نگهداری آن نیست. جسد او در روزهای پایانی درگیری به همراه دهها تن از اجساد به حیات زندان منتقل شد. چندین شاهد عینی تاکید کردند عمامه مشکی و عبایی که بر تن امام موسی صدر بود را مشاهده کردند.

8- هنگام ورود انقلابیون به طرابلس ، پایتخت لیبی به ویژه مراکز امنیتی و نظامی برای چند روز دچار هرج و مرج گسترده شد. پیش از رسیدن نیروهای انقلابی به زندان ابوسلیم اجساد از زندان ابوسلیم خارج شده بود. آنها پس از پیگیری مساله امام موسی صدر به اطلاعات مختلفی دست یافتند. در یکی از گزارش ها اعلام شده بود جسد امام موسی صدر به زندان مرکزی طرابلس منتقل شد. اما پس از آن معلوم شد این اطلاعات صحت ندارد. اطلاعات دیگری که به انقلابیون رسید از انتقال اجساد و دفن آنها در مناطق مختلف خبر داده بود.

این اجساد در مناطق محدودی دفن شدند و در حال حاضر دولت جدید در پی پیدا کردن جسد امام موسی صدر است.

9- منابع لبنانی تاکید کردند دولت لیبی هیچگونه اطلاعاتی در مورد سرنوشت شیخ یعقوب و بدرالدین در دست ندارند و تلاش برای رسیدن به سرنوشت آنها ادامه دارد.