-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۷, دوشنبه

آيا رژيم ايران جنگ را به خارج مرزها منتقل مي كند؟


روزنامه القدس- فلسطين


دكترحسن طوالبه در ايلاف مقالهاي با عنوان ”آيا رژيم ايران جنگهايش را به خارج مرزها منتقل ميكند؟” نوشته , كه در آن آمده است: وقتي غرب رژيم ايران را متهم به تروريسم مي كند شايد بعضي ها اعتراض كنند و آن را مبالغهآميز بدانند...
... ديروز در آذربايجان 22 نفر بازداشت شدند كه مورد شك هستند كه با حمايت ايران تلاشي را براي حمله به سفارتخانه هاي امريكا و اسراييل ترتيب داده اند...
... پيش از اين نيز در انفجارهاي دهلي, و تلاش براي ترور سفير عربستان در واشنگتن, انگشت اتهام به سمت ايران رفت, اما تروريسم آخوندها در عراق واقعيتي بدون رودربابيستي است,...
... اين قابل قبول است كه ايران با هر دولتي كه در خاكش به او تعرض كند مقابله نمايد, و اين دفاع از حاكميت و استقلال است. ولي غير منطقي است كه ايران جنگ خود با دشمنانش را به كشورهاي مستقل مثل هند و كشورهاي آسياي ميانه يا كشورهاي عربي مثل عراق و لبنان و سوريه و بحرين و عربستان بكشاند.
اين رفتار يعني انتقال بحرانهاي داخلي به خارج, و انحراف انظار از حوادث داخل به خارج. و اين ادعا نيست كه با نزاعهايي كه بين نهادهاي حكومتي هست و مشخصا بين احمدي نژاد و نهاد رهبري... بگوييم وضعيت داخلي ايران سخت و دشوار است, گزارشات حاكي است كه انتخابات اخير در ايران هم با تحريم گسترده مردم مواجه شد... همچنين گزارشات حاكي است كه جشنهاي چهارشنبه آخر سال به صحنه اعتراضات تبديل شد و درگيريهايي در بسياري شهرها از جمله در شهركرد و كرج رخ داد كه پليس از نارنجك صوتي و گاز اشكآور استفاده كرد, و برق شهرهايي كه در آنها اعتراضات رخ داد را قطع كردند...
... نكته مهم اينكه رژيم آخوندها سازمانها و رژيمهاي ديگر را به تروريسم متهم ميكند و خودش را فراموش ميكند, او مخالفانش را به تروريسم متهم ميكند, همچنانكه مجاهدين خلق را به تروريسم متهم ميكند زيرا خطري براي وجودش هستند و اپوزيسيون سازمان يافته اي را عليه ولايت فقيه -كه رژيم ديكتاتوري را به اسم دين وفرقه برقرار كرده و كشور را طبق تمايلات خود و اعتقادات متافيزيكي اش هدايت ميكند- رهبري ميكنند.
روند انتقال اشرفيان از كمپي كه از حدود 4 دهه پيش در آن زندگي كردهاند به ليبرتي كه از آزادي جز نام چيزي ندارد, اجباري است, انتقال اجباري از مكاني كه به آن خو گرفته بودند و در آن همه الزامات زندگي را ساخته بودند به مكاني تنگ كه فاقد ضروريات زندگي است. اين روند برخلاف عرفهاي بينالمللي و قوانين حقوق بشري است, و در پشت آن يك نيت جنايتكارانه خطرناك قرار دارد. اين طرح از سال 2009 آماده شده, زماني كه نيروهاي عراقي وابسته به دفتر مالكي اقدام به حمله عليه اشرفيان كردند و دهها نفر را كشته و صدها نفر را مجروح كردند. و امروز بعد از موافقت سازمان مجاهدين خلق با انتقال از اشرف به ليبرتي به عنوان يك اقدام حسن نيت, نيروهايي كه دستورات خود را از فرمانده سپاه قدس ميگيرند اقدام به كارشكني در كار اشرفيهايي كه به ليبرتي منتقل شدهاندميكنند, با قرار دادن تعداد زيادي پليس در اين كمپ كوچك, تعداد مراكز پليس كه هر لحظه ساكنان را تحت نظر دارند به 7 مركز رسيده است, و اين حضور فشرده پليس يعني اينكه در روزهاي آينده قصد تحريك اشرفيها را دارند, و اين همان چيزي است كه رژيم آخوندها ميخواهد, و اخيرا خضير الخزاعي معاون رييس جمهور عراق كه در راس هيئتي به ايران سفر كرد, در ديدارش با احمدي نژاد تعهد داد كه فشار و محدوديت بر اشرفيها اعمال كند, و گفت ”ما اصرار بر اخراج آنها داريم, آنها نامطلوب هستند”. اين سفر ثابت ميكند كه طرح سركوب اشرفيها موضوعي است كه هر دو طرف ايراني و عراقي از مدتها پيش نصب العين خود قرار دادهاند, و امروز زمان اجراي اين طرح رسيده است. بخصوص در شرايط فعلي رژيم آخوندها, يعني كينه و انتقام در داخل, و محاصره از خارج, و زمان خريدن بين ديپلماسي و تروريسم. ولي واقعيت رژيم آخوندها در برابر افكار عمومي جهان رو شده است.
با توجه به تعهدات ملل متحد و امريكا و اتحاديه اروپا و شخصيتهاي پارلماني در جهان و بخصوص در عراق, مسئوليت اخلاقي, اقدام به حفاظت از اشرفيها را كه تحت كنوانسيون چهارم ژنو هستند ايجاب ميكند.و آنها بايد براي تبديل كمپ ليبرتي از يك محل فقيرانه و فاقد خدمات به مكاني مناسب براي زندگي انساني, و نه مكاني بدتر از زندانهاي كشورهاي عقب مانده, فشار بياورند. و اولين كاري كه بايد بكنند اين است كه پليس را از داخل كمپ مطابق توافقي كه با دولت عراق امضا شده است اخراج كنند و الزامات زندگي از جمله آب براي خوردن و شستشو تامين كنند و زبالهها به خارج منتقل شود و سيستم فاضلاب كه يكي بعد از ديگري ميتركد, امري كه سبب بيماريها و وبا خواهد شد. تعميرشود.