-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

سایۀ انتحاری های کوچک درقفای مقامات دولتی


آیا سال 1391 سال ظهور انتحاری های کوچک خواهد بود؟

 دو طفل انتحارى - حنظله 15 ساله و بشيراحمد- درقندهاربه دام افتاده اند.
 حنظله  به آژانس پژواک گفت: نامم حنظله فرزند ميرحاتم مى باشم، باشندۀ شهر کراچى استم، در گراج وسايط کار مى کردم يکتن به نام غلام حضرت مى آمد وگاهگاه موترش را ترميم مى کردم، نامبرده برايم گفت که کندهار همرايم برو و درآن جا در داش هاى خشت کار کن .
وی افزود، همراى همان شخص به کويته رفتم و درآن جا آموزش هاى حملۀ انتحارى را فراگرفتم اما حین رفتن به کندهار در ولسوالى سپين بولدک بازداشت شدم.
 حنظله مى گويد: من يتيم استم، مادر و يک خواهر دارم ، از حکومت مى خواهم تا مرا عفو نمايد که دوباره به خانه ام بروم.
 بشير بازداشت شدۀ ديگر گفت: ساکن منطقۀ خيشکو ولسوالى ارغنداب استم. اما اکنون در لويه وياله به سر مى برم... دو سال قبل جهت نيش زدن ترياک  به نلغام رفتم در آن جا مبين نام يکتن از قوماندانان طالبان مرا به جهاد کردن دعوت کرد.
وی توضیح داد که با طالبان درساختن ماين ها کمک کرده و در اين مدت در شهرکندهار و ولسوالي هاى متعدد ماين ها را جا به جا کرده ام.
 نامبرده مى گويد: در اين اواخر مبين مرا براى عمليات چريکى شهرکندهار توظيف نمود. همراى يک همکار ديگر خود پلان کشتن نقيب الله يکتن از افسران قوماندانى امنيۀ کندهار را طرح کرديم، اما پيش از آن توسط منسوبين امنيت ملى بازداشت شدم.
از سوى ديگر؛ پوليس در ارزگان نيز از بازداشت يک طفل انتحارى خبر داده اند.
فريد عايل سخنگوى قوماندانى امنيه گفت که طفل متذکره را در منطقۀ مهر آباد مربوط شهرترينکوت مرکز اين ولايت، بازداشت نموده است.
موصوف افزود: طفل متذکره براى حمله بالای من فرستاده شده بود، مرا ملاقات هم کرده بود، اما خود را به پوليس تسليم نمود.
عايل گفت که طفل مذکور هفتۀ گذشته به دفتر وى آمده بود و در پيدا کردن خانواده اش، از وى خواهان کمک شده بود.
 مطيع الله خان قوماندان امنيۀ ارزگان گفت که طفل دستگيرشده عطاء الله نام دارد و ١٢ساله مى باشد، خود را به پوليس تسليم نموده است.
عطاء الله گفت که برای حمله انتحارى بالای فريد عايل سخنگوى قوماندانى امنيۀ اين ولايت توظيف شده بود.
موصوف افزود: نه خواستم که اين کار را انجام دهم ، فلهذا خود را به پوليس سپردم.
قرارگفتۀ وى، درمنطقۀ چمن پاکستان، مصروف آموختن دروس دينى بود، حفيظ نام وى را به انجام حملۀ انتحارى ترغيب نمود.