-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

نخستین ائتلاف غیر« تنظیمی» درکابل اعلام شد

ائتلاف جدید، صحنه را برای تجلی دیدگاه های متفاوت سیاسی گسترده تر می کند.

نخستین جریان سیاسی غیراز محافظه کاران «تنظیمی» به نام ائتلاف جدید «احزاب وسازمان های دموکراتیک وترقی خواه افغانستان» پس ازده سال پلمیک ومناظرۀ دشوار وپیچیده سرانجام اعلام حضور کرد. کادرهای دست اول ائتلاف جدید ازفعالان سیاسی عمدتاً وابسته به حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( سپس حزب وطن) هستند که درسال 1371 ازقدرت سیاسی برافتادند.
حزب پيوند ملى به رهبرى سيد منصور نادرى، حزب نهضت فراگير، ترقى و ديموکراسى به رهبرى شيرمحمد بذرگر، حزب تفاهم و ديموکراسى به رهبرى احمد شاهين، حزب نهضت آينده به رهبرى داکتر عبدالله نايبى درائتلاف تازه تشکیل، شامل اند.
سیدمنصورنادری مشهور به «آغا صاحب» درحال حاضر رهبری ائتلاف را برعهده دارد.
ظهور "بارز" معاون حزب پيوند ملى، در گردهمايى در کابل، گفت اين ائتلاف بر اساس تحليل عميق از اوضاع کشور و منطقه ايجاد گرديده و هدف آن، خاتمه بخشيدن به بحران کنونى و دست يافتن به يک مرحلۀ سياسى و اجتماعى در کشور است.
وى علاوه کرد که آنها خواهان نظام سياسى ديموکراتيکى هستند که متضمن استقلال، تماميت ارضى و حاکميت ملى افغانستان باشد.
بارز علاوه کرد که ائتلاف يادشده، خواستار اصلاحات در نهادهاى عدلى و حقوقى و قضايى نيز  مي باشد.
معاون حزب پيوند ملى گفت: از جامعۀ جهانى مي خواهند که نيروهاى امنيتى افغان را آموزش داده و تقويت نمايند تا بتوانند در عدم موجويت نيروهاى خارجى، از حاکميت ملى کشور دفاع کنند.
به نظرمی رسد که ائتلاف جدید تمامی اعضاء وسمپات های حزب وطن وهمچنان مأموران دولتی وکسانی را که ازحوادث بیست سال اخیر لطمه دیده اند، به سوی خود جلب کند.
اين سومين ائتلاف است که در کمتر از يکسال اعلام موجوديت کرده اند.