-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

حزب حیوانات درترکیه ابراز موجودیت کرد

 پیامک استهزاء به حیوان صفت های دوپا 


"نسلی خان دمیر" یکی از اعضای هیات موسس حزب حیوان در همین رابطه اظهار داشت که هدف وی و دوستانش از تاسیس این حزب، مطرح کردن حقوق پایمال شده حیوانات و بحث آزار و اذیت سایر جانداران است.

به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، نسلی خان دمیر با اشاره به این که اولین اقدامات برای تاسیس حزب حیوان در ترکیه در ماه اکتبر گذشته شکل گرفته، در ادامه افزود که طی ماه آتی میلادی برای تاسیس این حزب به طور رسمی به وزارت کشور ترکیه مراجعه می کنند و قصد دارند همانند سایر احزاب سیاسی در این کشور از مزایای قانون احزاب سیاسی بهره مند شوند.

این طرفدار حیوانات خاطرنشان کرد که در ترکیه برای اولین بار چنین اقدامی صورت می گیرد و این در حالی است که در برخی کشورهای اروپایی اقدامی مشابه برای حمایت و حفظ حقوق حیوانات صورت گرفته و در کشورهایی نظیر هلند، اسپانیا و آلمان این احزاب وارد رقابت های انتخاباتی شده و حتی در کشور هلند حزب حیوان این کشور دو نماینده وارد مجلس هلند کرده است.

خانم دمیر همچنین تاکید کرد که یکی دیگر از اهداف وی و دوستانش از تاسیس حزب حیوان، تضمین حقوق حیوانات در چارچوب قانون اساسی ترکیه است.

وی افزود که اعضای حزب در اولین برنامه خود قصد دارند فردا در استانبول اولین کنفرانس "سگ" را برگزار کنند.