-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۲۹, دوشنبه

زنی دیگردرشکنجه گاه مرگ/ بازهم بغلان ریکارد قایم کرد

بدترین خبرتکان دهنده درآستانۀ سال نو
انهدام تاریخی کاخ های فضایل دینی وفرهنگی  دردرون انسان امروزی افغانستان 


پولیس بغلان یک خانم را که از سوی شوهر و امباقش از سه سال بدین سو مورد شدیدترین شکنجه های جسمی و روانی قرار داشته، نجات داد.
سمونوال محمد ضیاء کارگر مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس بغلان می گوید که این خانم ریکا نام دارد و از سوی شوهرش به نام عبدالمتین شدیدن شکنجه گردیده است که علایم لت و کوب بر جسمش به وضوح دیده می شود . به گفتۀ آقای کارگر شکنجۀ ریکا از شدیدترین شکنجه هایی می باشد که در نوع خود در ولایت بغلان بی سابقه می باشد. تراشیدن سر، لت و کوب با کیبل برق، برق دادن، تهدید این خانم به مرگ از جمله شکنجه هایی می باشد که وی از آن نام برد. پولیس فرماندهی بغلان  پس از دریافت معلومات در مورد شکنجۀ این خانم از سوی شوهرش، وی را از ساحۀ قول پلنگ شهر پلخمری از منزلش آزاد نمود و عبدالمتین و خانم دومی اش را از سوی نیروهای پولیس با یک میل تفنگ چره یی و کیبلی که توسط آن ریکا را شکنجه می کردند، بازداشت نمودند.
ریکای ۲۲ ساله می گوید که از سه سال بدین سو از سوی شوهر و خانم دومی شوهرش مورد شکنجه های گوناگون قرار گرفته است و حتا به علت این شکنجه ها یک طفلش را سقط کرده است . خانم ریکا می گوید که سال گذشته نوزاد هشت ماهه یی را که در بطن داشت، پس از آن که شوهرش او را برق داده است، سقط کرده است.
او همچنان گفت که از سوی شوهر و امباقش در شب های سرد زمستان پا برهنه بر روی برف با یک پیراهن ساعت ها ایستاده می شد.
وی گفت که شوهرش موهای سرش را نیز تراشیده است.
این خانم که همسر اول عبدالمتین می باشد، علت شکنجه اش را از سوی شوهر و خانم دومی شوهرش، سرباز زدن از تن فروشی  می داند. به گفتۀ وی شوهرش می خواسته تا او چهل هزار افغانی که به عنوان طویانه به پدر ریکا داده، از ریکا به دست آورد.
ریکا می گوید: «حالا زنده گی برایم زندان جور شده، هیچ پناه گاهی ندارم  و ناگزیر هستم با شوهرم اگر هر قدر ظلم و شکنجه می شوم، زنده گی کنم، مادر ندارم و مادر اندرم، خالۀ امباقم است؛ اگر به خانه پدرم بروم آنجا مادر اندرم بالایم ظلم می کند اگر به خانۀ شوهرم بروم، شوهرم.»
رحیمه ظریفی رییس امور زنان ولایت بغلان نیز ضمن نکوهش این عمل عبدالمتین، از ارگان های عدلی و قضایی می خواهد تا عاملان همچو رویدادها را شدیدن مجازات نمایند تا برای دیگران درس عبرت باشد.
گفتنی است که افزایش خشونت ها در برابر زنان در ولایت بغلان در سال جاری در سرخط خبرهای رسانه های ملی و بین المللی قرار داشت. مسؤولان در ریاست امور زنان ولایت بغلان می گویند که در سال 1390 بیش از ۱۸۰ قضیۀ خشونت در برابر زنان  را در این ولایت ثبت کرده اند که تنها هفده مورد آن را قتل و خودکشی تشکیل می دهد.

مشعل افغان - بغلان