-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

در عقب اختلافات سند ستراتیژیک دست کی بود؟
 روزنامهء نیویارک تایمز دربارۀ پیمان استراتیژیک بین امریکا وافغانستان می نویسد: این موافقتنامه در یک مرحلهء حساس که امریکا تلاش دارد نقش نیروهای بین المللی در افغانستان را به حمایت از نیروهای افغان محدود سازد، صورت می گیرد.

نیویارک تایمز می نویسد که بحث های داغ برای رسیدن به این توافق جریان داشت تا حدی که این گفتگوها زمانی هم به علت بروز اختلافات ستراتیژیک در منطقه کاملاً متوقف شده بود.

روزنامه می نویسد که ایران و پاکستان دو همسایهء نیرومند افغانستان در عقب این اختلافات قرار داشتند چون آنها نمی خواهند که افغانستان روابط درازمدت با امریکا داشته باشد.

نیویارک تایمز می نویسد که تعداد از کشورها به خاطری متردد بودند که از بقای درازمدت امریکا در افغانستان مطمین نه بودند و منتظر بودند ببینند که رهبران امریکا چه روش را به ارتباط افغانستان اختیار می کنند.

ولی به گفتهء روزنامه، دیپلوماتان غربی روز یکشنبه در کابل گفتند که متحدین امریکا پس از نهایی شدن این موافقتنامه  با اطمینان بیشتر به تعهدات مزید رو خواهند آورد.

روزنامهء وال ستریت جورنال نیز در بارهء سند همکاری درازمدت ستراتیژیک میان امریکا و افغانستان می نویسد: اگر چه این موافقتنامه باید از سوی طراحان پالیسی هر دو کشور بررسی شود ولی هیچ یک از جانبین پیش بینی نمی کند که موانع قابل ملاحظهء در این راستا به میان خواهد آمد.

روزنامه می نویسد که مقامات افغان و امریکا در چند هفتهء اخیر در بارهء دو مساله که موانع عمده در برابر این توافق تلقی می شدند تفاهمنامه های را امضا کردند.

دربارهء سپردن تدریجی مسوولیت ادارهء زندان ها و تصمیم گیری عملیات شبانه از سوی افغان ها توافق های صورت گرفت.

روزنامهء وال ستریت جورنال می نویسد که یک هدف عمدهء سند همکاری درازمدت ستراتیژیک میان امریکا و افغانستان این است که به طالبان پیام رسانیده شود که امریکا و متحدین بین المللی آن با اینکه ماموریت حربی خود را سال آینده در افغانستان خاتمه می بخشند ولی این کشور را ترک نمی گویند.