-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

تجاوزجنسی دربرزیل؛ استقبال درتهران

چون به خلوت می روند «آن کاردیگرمی کنند» دپلومات حزب الهی فکرکرده بود که برزیل «حیاط خلوت» برای عریان سازی افراد مبتلا به شهوات مغزی است!


یک دیپلمات منحرف ایرانی آبرو و حیثیت این مملکت را بر باد داده و زشت ترین عمل ممکن یعنی تعرض جنسی به دخترکان 9 تا 15 ساله انجام داده بعد وزارت امور خارجه این ننگ را رنگین تر نموده و میگوید این اتهام ناشی از تفاوت فرهنگی است  خاک بر سر فرهنگ این مملکت پاشیده اید . یک دختر و پسر جوان عاشق که قصد ازدواج هم دارند و برای آشنایی بیشتر در انظار عمومی روی صندلی یک پارک نشسته اند تا دقایقی را با هم به گفتگو بنشینند هزار بار مورد سؤال و مؤاخذه قرار میدهید و بعضا به اداره مبارزه با منکرات میبرید و تا اشکشان را در نیاورید رهایشان نمیکنید ولی کار یک دیپلمات جمهوری اسلامی که در استخر مختلط شنا میکرده و این رسوایی را آفریده مورد توجیه قرار میدهید . .