-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

تفاوت سخنان حامدکرزی با گفتار فرمانده ناتوجان آلن فرمانده عمومی ناتو دربروکسل گفت:
ما بار دیگر افغانستان را رها نخواهیم کرد. ایالات متحده و جامعه جهانی دیگر از افغانستان رو نمی گردانند و این موضوع است که هم اکنون ناتو با افغانستان در مورد آن صحبت می کند. این درست است که یک تعداد از سربازان ناتو و کشورهای دیگر به خانه های خود برمی گردند و طبق تصامیم کنفرانس لیزبن شمار عساکر خارجی در افغانستان کاهش می یابد اما، پیام ما به مردم افغانستان اینست که ما آن ها را ترک نمی کنیم. به منطقه پیام ما اینست که ما در افغانستان حضور خواهیم داشت و از این کشور حمایت خواهیم کرد و به طالبان پیام اینست که در اول ماه جنوری سال 2015 اگر آن ها خیال حمله را داشته باشند با یک اردوی قوی افغان روبرو خواهند شد زیرا تا آنزمان این اردو بسیار قدرتمند خواهد بود.
حامدکرزی درمجلس گرامیداشت ازصدسالگی سراج الاخبار گفت:
بعضی‌ها در دولت افغانستان و مطبوعات علیه من انتقاد می‌کنند ـ وقتی‌که می‌گویم طالب برادر. ولی من خطاب طالب برادر را ایلا‌دادنی نیستم؛ هرچند اعتراض هم شود، این را ایلا‌دادنی نیستم. پس طالب برادر! از این اقدامت که به‌نام تو شد، اگر تو کردی یا نکردی که به‌نام تو شد، هر خارجی‌‌ای که کرد و یا خودت کردی، چه فایده‌ای برای اسلام و مسلمین رساندی؟ 
وی دربخش دیگری گفت:
نمی خواهیم نظامیان خارجی در افغانستان به تکلیف باشند، بروند به کشور خود؛ ما نمی خواهیم پول زیاد خارجیان در افغانستان به مصرف برسد؛ فقط به ما سالانه مقدار اندک پول بدهند، ما کار خود را پیش می بریم."
رئیس جمهورتلویحاً گفت که نیروهای ناتو به نام طالب حملات برکابل وچند ولایت را سازماندهی کرده است. وی می گوید: خارجی ها بروند به کشورخود.
یعنی این که قدرت دردست مافیای تنظیم ها وحلقات ترور وانحصاراقتصادی باقی بماند وکفتارهای ایرانی وپاکستانی خرمن آینده وارزش های ملی وحقوقی مردم ما را همان طوری که دل شان می خواهد لگدمال کنند. جنگ لفظی به این نقطه متوقف نمی شود؛ خردورزی سیاسی جایش را به رفتار ایله جاری داده است.