-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲, شنبه

نظام آماده مقابله با نافرمانی احمدی نژاد میشود!

چند سایت اینترنتی وابسته به دولت و مخالف دولت احمدی نژاد، که از اخبار نهادهای امنیتی نظام اطلاع دارند و یا ادعا می کنند که اطلاع دارند، در روزهای پس از مذاکرات اتمی استانبول دست به سلسله افشاگری هائی زده اند که تامل برانگیز است. از جمله این سایت ها "باکری آنلاین" و "رها پرس" اند. در پس رجز خوانی ها و تهدید و شاخ و شانه کشیدن های آنها برای هم، این چند خبر بیرون آمده است:
سازمان امنیت سپاه، عملا وزارت اطلاعات را در اختیار گرفته و وزیر اطلاعات در نقش معاون "طائب" رئیس سازمان امنیت سپاه در وزارت اطلاعات اجرای مدیریت می کند.
این دو نهاد امنیتی به کمک واحدهای ضد شورش سپاه، سلسله مانورهائی را در شهرهای شمال کشور اجرا کرده اند که هدف از آنها آماده شدن در مقابل تحرکات ناگهانی احمدی نژاد و طرفداران او در بسیج و لباس شخصی هاست.
هم سایت های طرفدار احمدی نژاد و هم سایت های مخالف او که در بسیج و سازمان امنیت سپاه و وزارت اطلاعات باید فعال باشند، یکدیگر را متهم به انتقال اسناد و پرونده های وزارت اطلاعات با کامیون به خارج از این وزارتخانه کرده اند، اما هیچکدام ننوشته اند این کامیون ها که سوزن نبوده اند که در خیابان های تهران گُم شوند، به کجا برده شده اند؟ هیچکدام به بیت رهبری و یا مراکز غیر علنی که احمدی نژاد برپا کرده بعنوان محل انتقال این پرونده ها یاد نمی کنند.
در آخرین مطلبی که یکی از سایت های طرفدار احمدی نژاد نوشته، مدعی شده که در مانورهای ضد اغتشاش، احمدی نژاد و باند او «دشمن فرضی» بوده اند.