-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

برگلوی کارگران افغان چنگال می اندازند


ولایت قزوین درمبارزه علیه کارگران افغان درایران نمونه است.


معاون اشتغال و كارآفرینی وزرات كار و رفاه اجتماعی قزوین:
سال گذشته، 2 هزار و 900 كارگرافغان در یکماه اول سال 91 طی بازرسی‌های این اداره كل شناسایی شدند.  این شناسائی حاصل چهار هزار و 200 مورد بازرسی بوده است. بدنبال شناسائی این شمار کارگر افغانی که غیر مجاز به کارگرفته شده بودند، 650 تن از كارفرمایان متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند. كارگران خارجی مجاز كارت اقامت موقت و كارت اشتغال دارند. كارفرمایانی كه افغان های فاقد پروانه را به كار می گیرند برای هر روز اشتغال آنها پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می شوند. آنها مجرم شناخته می شوند.
بنگاه های اقتصادی و واحدهای ساختمانی امسال جدی تر از سال های گذشته بازرسی و کنترل خواهند شد.