-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

نستوه نادری زندانی شد!

نستوه نادري خبرنگار تلويزيون نورين به دليل نشر برنامه‌هاي انتقادي از برخي نهادهاي حكومتي، از روز شنبه به اين سو در بازداشت به سر مي‌برد.

به گزارش روزنامۀ ماندگار، نستوه نادري گردانندۀ برنامۀ جنجالي «سرزمين من» است كه از شبكۀ خصوصي نورين پخش مي‌شود.
مسوولان تلويزيون نورين و نزديكان آقاي نادري گفته اند كه پس از گفت‌وگوي تندي كه نستوه نادري با يونس نوانديش شهردار كابل داشت، او به دادستاني كل فراخوانده شد و سپس بدون ارايه كدام دليلي، به بازداشت‌گاه كابل فرستاده شده است.
پرتو نادري پدر نستوه نادري، به روزنامۀ ماندگار گفت كه پسرش به خاطر نشر برنامه‌هاي انتقادي از شهرداري كابل و فسادي كه در آن اداره وجود دارد، باز داشت شده است. او گفته است كه براي رهايي نستوه تلاش‌هايي صورت گرفته و نهادهاي مدني در جريان مساله قرار دارند.
گفته شده است كه دادستاني كل به خاطر اراييۀ توضيحات در برخي موارد، آقاي نادري را به اين نهاد فراخوانده بود، اما دادستان كل در آنجا دستور بازداشت نستوه را صادر كرده و او را در نظارت‌خانۀ كابل زنداني كرده است.
نهادهاي مدافع آزادي بيان و حقوق خبرنگاران، اين اقدام حكومت افغانستان و دادستاني كل را به شدت محكوم كرده و از مسوولان دولتي خواسته اند هرچه زودتر نستوه نادري را از بند آزاد سازند.
موسسۀ نی، حمایت‌کننده رسانه‌های افغانستان، بازداشت نستوه نادری توسط دادستاني‌كل كشور را خلاف قانون خوانده و خواستار آزادی آقای نادری شده است.
ني در اعلاميه‌يي گفته است كه اگر نستوه نادری مرتکب تخطی شده باشد، باید از طریق کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌های رسانه‌يی مورد رسیده‌گی قرار گیرد.
اين نخستين‌بار نيست كه خبرنگاران از سوي حكومت افغانستان به دلايلي مبهم و نا معلومي بازداشت مي‌شوند. پيش از اين نيز شماري از خبرنگاران مورد شكنجه قرار گرفته و به بازداشت‌گاه فرستاده شده اند.
ادارۀ روزنامۀ ماندگار ضمن محكوم كردن بازداشت نستوه نادري خبرنگار تلويزيون نورين، از نهادهاي مسوول جداً مي‌خواهد كه او را هرچه زودتر از بند آزاد كنند.
حكومت افغانستان همواره از آزادي بيان به عنوان بزرگترين دست‌آوردش ياد كرده است. اما خبرنگاران مي‌گويند كه اين‌گونه برخوردها به شدت روند دموكراسي و آزادي بيان در كشور را صدمه مي‌زند.