-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

تیم حاکم اسماعیل خان را ازنظرسیاسی ذبح می کند


 افزایش بحران درونی درتیم حاکم


درحالی که فساد ورشوه وغارت دردولت وحکومت همه به شمول سران حکومتی را گیج کرده است، برای رسیدن به امتیازات مالی درکنفرانس شیکاگو، هنگامۀ مبارزۀ صوری با فساد سالاری را افزایش داده اند. بازداشت بختاور خان قاچاقچی مواد مخدر واتهام زنی به اسماعیل خان مرحلۀ نخست دادن طعمۀ فریبنده به جامعه جهانی است. هدف گیری اسماعیل خان درواقع عملیات «هم خرما هم ثواب» است. درکشمکش های درونی قدرت، اسماعیل خان را منزوی می کنند ودرضمن، به جامعۀ جهانی نشان داده می شود که دولت با «جنگ سالاران» برخورد قانونمند خواهد کرد. آماج گیری اسماعیل خان به دوئل های داخلی جمیعت اسلامی برسراین که چه کسی رهبری «تنظیم» را برعهده داشته باشد، نیز مرتبط است.
انتظارمی رود درکنفرانس شیکاگو وعدۀ کمک سالانه چهار ملیارد دالر نهایی شود. جالب این است که حکومت ازهمین حالا دندان تیز کرده است که چهارمیلیارد دالر را چه گونه دراختیار خود بگیرد. چنان که  جاوید لودین معین وزارت خارجه می گوید: "طبیعی است که حکومت افغانستان این پول را کنترول خواهد کرد".
اداره مبارزه با فساد اداری می گوید که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب را به غصب جایداد های دولتی، اختلاس وسوء استفاده از درآمد گمرکات متهم کرده است. مجموع مبلغی که به گفته ادارۀ مبارزه با فساد اداری به وسیلۀ اسماعیل خان اختلاس شده، هفتاد میلیون دالر است. اما هیچ کسی نمی گوید که 900 میلیون پول کابل بانک کجا شده است؟
تا کنون به طورجسته وگریخته، شماری ازوزیران کابینۀ کنونی به رشوه وخیانت مالی متهم شده اند اما این نخستین بار است که عزیزالله لودین، نام اسماعیل خان را برزبان رانده است. لودین ازگذشته با اسماعیل خان میانۀ خوب نداشته واکنون نیز درعقب این افشا سازی، اهداف شخصی وگروهی خاصی پنهان است. سوال این است که اسامی دیگروزیران متهم به دزدی وغارت چرا فاش نمی شوند؟ به نظرمی رسد که درآستانۀ برگزاری کنفرانس شیکاگو، برچسب زنی آشکار به اسماعیل ونمایش بازداشت چند قاچاقچی مواد مخدر ازجمله بختاور، قبل ازهمه انگیزۀ سیاسی وگروهی دارد؛ ورنه، خیانت های های مالی بزرگ ازجمله صدیق چکری، نادرآتش، عنایت الله قاسمی ونعمت الله شهرانی که به قول معروف درمقام میزان خیانت ها «ازگاوغدود» است، به حال خود رها شده است.
هم اکنون هزاران پروندۀ مالی وخیانت های بزرگ ازسوی مقامات دراداره های مختلف اداره مبارزه با فساد ودادستانی خوابیده است که ازسوی تیم حاکم به آن رسیده گی نمی شود.
این طور فهمیده می شود که توپچی تبلیغات وبدنام سازی اسماعیل خان به طوربرنامه ریزی شده پیش می رود.
محمد رفیق شهیر رییس شورای متخصصان هرات به خبرگزاری بخدی گفت که در حال حاضر، موضوع ملکیت خانه اسماعیل خان از سوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری مورد بحث است.
به گفته شهیر "خانه ای که فعلا اسماعیل خان درآن زندگی می کند ملکیت زابلی ها است و بنا به وصیت خود عبدالمجید زابلی، این خانه باید برای معارف و تحصیلات عالی افغانستان وقف شود."
شهیر تاکید کرد که در دو دهه اخیر ملکیت این خانه، ظاهرا به نام همسر اسماعیل خان قباله شده است.
سرمایه های پنهان 
به گفته محمد رفیق شهیر رییس شورای متخصصان هرات، اسماعیل خان یک افسر نظامی بود که سرمایه زیادی نداشت اما اکنون یکی از سرمایه داران بزرگ افغانستان است.
او افزود که اسماعیل خان در هرات و برخی از ولایت های دیگر و نیز کشور همسایه (ایران) جایداد و سرمایه زیادی دارد.
به گفته شهیر، هوتل بزرگ استقلال که در منطقه بسیار گران قیمت وبا ارزش هرات (گرده پارک در نزدیک ساختمان ولایت) قرار دارد از جمله جایدادهای اسماعیل خان است.
شهیر، افزود که اسماعیل خان در دوره ای که والی هرات بود، عواید گمرکات هرات را به مرکز نمی فرستاد و این مساله در همان دوره سر و صداهای زیادی را نیز برپا کرد.
آقای شهیر می گوید که اسماعیل خان سرمایه گذاری های زیادی در بخش های مختلف انجام داده و هنوز کسی نمی داند که سرمایه او، در کجا ها قرار دارد.
اسماعیل خان در حالی متهم به اختلاس و غصب جایدادهای دولتی در هرات، می شود که ولسی جرگه به شماری از وزرای پیشنهادی آقای کرزی از جمله اسماعیل خان به عنوان وزیر انرژی و آب رای اعتماد داد.