-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۸, جمعه

آغا جان معتصم: طرفداراعادۀ رژیم ملاعمر نیستم

ثروت شخصی و طرز تفکر معتصم باعث نفوذ زیاد او در صفوف طالبان گردیدهآغا جان معتصم به گفتۀ مراجع نزدیک به طالبان، کسی است که ازسوی پاکستان به عنوان جایگزین ملاعمر درنظرگرفته شده است.
 معتصم سابق وزیر مالیه و رییس کمیته سیاسی شورای کویته طالبان به علت تماس های پنهانی برای صلح با نمایندگان غرب در خلیج و استفاده از دارایی طالبان، در سال 2009 از وظیفه اش بر کنار گردید.
وی اخیراً در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه دیلی بیست (Daily Beast) چاپ امریکا گفته است. جنگ و مقاومت بالای طالبان تحمیل گردیده و ما انتخاب دیگر جز جنگ نداشتیم.

آغا جان معتصم می گوید، من میدانم چرا بعضی از رفقا و دوستان با من مخالف هستند. آنها این این طرز دید مرا درک نمی کنند و نمی دانند که طالبان باید یک تحریک سیاسی باشد. اختلاف من با تمام اعضای شورای کویته نیست بلکه مخالفت من با یکتعداد از بنیاد گرایان این گروپ روی مسایل و منافع مردم افغانستان است. آن ها باید به نیازهای بشری مردم احترام بگذارند و گفتگوهای صلح را آغاز کنند.

به گفته معتصم، جنگ راه حل مشکل افغانستان نیست و باید از طریق سیاسی حل شود، زیرا جنگ باعث رنج و سوگواری بیشتر مردم افغانستان می گردد. معتصم رییس سابق کمیته سیاسی شورای کویته می گوید، من طرفدار اعاده رژیم ملا عمر نیستم و من فکر نمی کنم که اعاده رژیم طالبان راه حل باشد، بلکه راه حل اینست که سایر گروپ ها و احزاب در افغانستان در نظر گرفته شوند.

یک مقام بلند پایه طالب که از گفتن نامش خود داری نموده به روزنامه گفته است، حمله علیه جان آغاجان معتصم در شهر کراچی و بازداشت مولوی اسماعیل، پیام روشنی بود درین باره که هیچ کس نباید از خط رهبری طالبان عبور کند.

این مقام طالب همچنان می گوید، ثروت شخصی و طرز تفکر معتصم باعث نفوذ زیاد او در صفوف طالبان گردیده و یک تعداد از رهبران بلند پایه طالبان نیز از آجندای سیاسی و صلح او حمایت دارند و به انعطاف پذیری معتصم موافق می باشند.

معتصم می گوید، در جنوری سال گذشته در اوج خشونت های قومی در شهر کراچی او تصمیم گرفت با خانواده خود به منظور تداوی زخم های ناشی از حمله علیه جان او به ترکیه سفر کند زیرا او فکر می کرد که مبادا قربانی این خشونت ها گردد.

علاوه ازین چالش ها، معتصم در مصاحبه اش به روزنامه دیلی بیست گفته است، او این عمل بنیاد گرایان را که مانع رساندن کمک های بشری به مردم افغانستان می شدند مورد انتقاد قرار می داد و از آن ها می خواست به گروپ های کمک رسانی اجازه بدهند کارهای انکشافی را در ساحات تحت کنترول طالبان پیش ببرند. معتصم می گوید، ما درک می کردیم که بعضی کارها و فعالیت های موسسات غیر دولتی یا (NGO) کمک واقعی به مردم فقیر ونادار افغانستان می باشد. زیرا موسسات غیر دولتی آجندای سیاسی ندارند و آرزوی آنها کمک به مردم نیازمند افغانستان می باشد.

او می گوید، مکاتب نباید به آتش کشیده شوند و عامه مردم نباید از معارف محروم ساخته شوند.
با وصف این طرز تفکر معتدل، فکر می شد که آغاجان معتصم یک جانشین بالقوه برای ملا عبدالغنی برادر است، شخصی که در اوایل سال 2010 میلادی از سوی اداره استخبارات پاکستان باز داشت گردید.

به نوشته روزنامه دیلی بیست، معتصم نیز یک ماه بعد از بازداشت ملا برادر باز داشت شد اما به زودی آزاد گردید. آزادی او این شک و گمان ها را به وجود آورد که گویا او بعلت تبانی و همکاری با اداره استخبارات پاکستان آزاد شده است.

معتصم می گوید، او تحریک طالبان را ترک نکرده، او یک طالب است، او یک طالب بود و یک طالب باقی خواهند ماند و بودن او در ترکیه فقط برای کمک های انسان دوستانه ترکیه بمنظور تداوی می باشد. اما یک مقام بلند پایه طالب بروزنامه گفته است، نگرانی وجود دارد که مبادا ترکیه بحیث یک محل امن برای طالبان ناراضی تبدیل شود، در حالی که تحریک طالبان آرزو ندارند تا اشخاص مانند مولوی اسماعیل و معتصم را در آینده از دست بدهند.