-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

مجسمه واژگون شده فردوسي بزرگ در مقابل دانشگاه فردوسي مشهد
اگر تندبادي برآيد ز كنج

به خاك افكند نارسيده ترنج 

ستمكاره خوانيمش ار دادگر ؟

هنرمند دانيمش ار بي هنر ؟

اگر مرگ داد است ، بيداد چيست ؟

ز داد ، اين همه بانگ و فرياد چيست ؟

ازين راز ، جان تو آگاه نيست

بدين پرده ، اندر تو را راه نيست

همه تا در آز رفته فراز

به كس بر نشد اين در راز باز

دل از نور ايمان گر آكنده اي

تو را خامشي به كه تو بنده اي