-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

شاهکارغم انگیز ولسی جرگه


یک میلیون دالراز مصارف دفترریاست جمهوری کم شد که مسجد ساخته شود!


بودجۀ سال 1391 تصویب شد.
84 میلیون برای حل بحران کابل بانک درخواست شده بود. پول کابل بانک را مقامات دولتی بین خود تقسیم کردند، جبیرۀ آن از پول بیت المال تقاضا شده بود. ولسی جرگه تنها توانست پانزده میلیون دالر را کم کند و65 میلیون دالر از حساب دولت به خزانۀ خالی کابل بانک ریخته می شود؛ حال آن که دزدان کابل بانک همه صحیح وسلامت دردسترس اند وکسی مزاحم شان نمی شود. ولسی جرگه با دزدان دهان جوال می گیرد وهم دولت قانع وخوشحال است وهم ولسی جرگه به «حق» خود می رسد. این تراژدی ملی وتاریخی را با کدام زبان می توان فریاد کرد؟
وزیر مالیه کنایه زنان به ولسی جرگه گفت: "سقوط کابل بانک (ناشی از) ناکامی بانک مرکزی بود. رئیس اسبق بانک مرکزی را شما این جا خواستید و با کف زدن بدرقه اش کردید و دو هفته بعدش فرار کرد. امروز در آمریکا است."
احمد بهزاد، نماینده هرات به جواب وزیرمالیه گفت که رئیس سابق بانک مرکزی، عبدالقدیر فطرت، در مجلس "افشاگری کرد" و اسامی "دزدان کابل‌بانک" را فاش کرد.
یکی دیگر از موارد جنجالی در لایحه بودجه، هزینه 50 میلیون دلاری دفتر ریاست جمهوری بود که نمایندگان آن را با وضعیت اقتصادی کشور سازگار ندانستند.
سرانجام فیصله شد که یک میلیون! ازهزینه دفترریاست جمهوری کم شود به وزارت ارشاد واوقاف داده شود که مسجد بسازد!