-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

تجلیل هشت ثور امسال هم نا خواسته، ممنوع شد


تاریخ چه بوالعجبی هایی دارد.


حکومت کابل ازآماده گی ها از اجرای رژۀ نظامی و تشریفات شاندار به خاطر بیستمین سالروز گروه های مجاهدین انصراف کرد.  منابع گتفتند که تنها با آتش بازى ونوشتن شعارها درین جا وآن جا ازین روز تجلیل می شود. 
قبلاً ازتمهیدات گسترده به خاطر تجلیل ازین روز درنظرگرفته شده بود؛ اما بعداً شورای امنیت ملی فیصله کرد که ازخیراین کاربگذرند. این عقب نشینی به دلیل تهدید های امنیتی صورت گرفته است. ده روز قبل حملات به هم پیوسته درچند ولایت به شمول کابل انجام گرفت که شیرازۀ اعتماد ونظم فکری مردم را برهم زد. علاوه برآن یک گروه زیرزمینی به نام «جوانان آزادی خواه افغانستان» با پخش تصاویرمسخ وخط زده شدۀ رهبران جهادی درکابل نسبت به تجلیل هشت ثور ابراز مخالفت کرده اند. کارشناسان ونهاد های مدنی نیز ازهشت ثور به عنوان روز سیاه وشروع فجایع وکشتار درافغانستان نام می برند. 
این درحالی است که  به تاريخ (٢ثور)، بريد جنرال دولت وزير معاون سخنگوى وزارت دفاع ملى، از برگزارى جشن هشتم ثور به شکل با شکوه خبر داده بود.
 موصوف به پژواک گفته بود: اين رويدادها، هيچ تاثيرى بر تجليل از هشت ثور"سالگرد پيروزى مجاهدين" نداشته و ميخواهيم که از اين روز، به گونۀ شاندار تجليل صورت بگيرد.
معاون  سخنگوى وزارت دفاع ملى، همچنان گفته بود که امسال، مراسم جشن  با رژۀ نظامى برگزار خواهد شد.
گفتنى است که چهار سال قبل، مراسم هشتم ثور در مقابل مسجد عيدگاه کابل، به اثر حملۀ مخالفان مسلح دولت مختل شد و رئيس جمهورکرزى و اشتراک کنندگان ديگر، محل جشن را ترک نمودند که از آن وقت تا حال،  مراسم به شکل باشکوه تجليل نمى شد.