-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

روسیه با چراغ خاموش سرگرم تدوین مصالحه اتمی

نشانه هائی بروز کرده که بموجب آن، دولت روسیه، با چراغ خاموش سرگرم مهم ترین رایزنی ها با مقامات جمهوری اسلامی، جهت تدوین دستور کار مذاکرات آینده اتمی در بغداد است.
بموجب این طرح، جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی را که تاکنون زیر بار آن نرفته بود می پذیرد. این همان پروتکلی است که دولت خاتمی و مذاکره کنندگان اتمی دوران وی بخاطر وعده قبول آن بشدت زیر تیغ حملات تبلیغاتی کیهان شریعتمداری بود و حتی شخص علی خامنه ای آن را روحیه سازکارانه دولت خاتمی در برابر زیاده خواهی های غرب تفسیر کرده بود.
امضای این پروتکل در یک طرح گام به گام از جانب روسیه تدوین شده و گویا شخص علی خامنه ای زیر فشار سنگین تحریم های جهانی و هشدارهای جدی سران منتقد سیاست های او در حاکمیت آن را پذیرفته است.
با امضای پروتکل الحاقی، بازرسان سازمان انرژی اتمی این امکان را می یابند که بدون کسب اجازه قبلی از ایران، سر زده از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند.
در برابر این امتیاز، حق محدود غنی سازی اورانیوم به ایران داده خواهد شد. مسئله لغو تحریم ها، علیرغم همه فشار و خواست جمهوری اسلامی در طرح روسیه برای مذاکرات بغداد مطرح نیست اما جلوگیری از تحریم های تازه ای که از تیرماه قرار است اجرا شود، بعنوان گام اول در طرح روسیه گنجانده شده و سطح غنی‌سازی اورانیوم درایران در حد کنونی متوقف می ماند.