-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

دوجاسوس سپاه پاسداران درولایت غور بازداشت شدند

یکی ازهزاران

دو تبعه ایرانی با اسناد ومدارک جاسوسی درولایت غور بازداشت و روانۀ دادستانی شده اند. این درحالی است که هزاران تن ازجاسوسان ایرانی درکابل ودر بدنۀ حکومت فعال هستند ومقامات امنیت ملی نیز از مخفی کاری های آنان آگاهی دارند.  مقامات محلی غور از نفوذ عوامل جاسوسان ایرانی دربرهم زدن امن وثبات درآن ولایت سخن رانده بودند. 
این اقدام نیروهای امنیتی جالب است. چرا که تا همین اواخر، امنیت ملی افغانستان درردگیری وبازداشت شبکه های خرابکارایرانی به درستی عمل نمی کردند. حضور وزیران ورهبران سیاسی متمایل به ایران سبب بی میلی امنیت ملی درگرفتاری خرابکاران سپاه شمرده می شود اما به نظرمی رسد که نزدیکی دولت افغانستان با شرکای بین المللی برسر امضای پیمان استراتیژیک، حساسیت نسبت به رفت وآمد جاسوسان ایرانی افزون تر شده است.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید میگوید این دو تبعه ایرانی که از یک مسافرخانه بازداشت شدند در ابتدا تاکید داشتند که برای گرفتن پناهندگی وارد این ولایت شده اند.
 او گفت چند عدد سیم کارت بدون راجستر شده و برخی اسناد دیگر از این افراد بدست آمده است که سخنان آن ها را رد می کند.
این دو تبعه خارجی به اتهام جاسوسی در حالی بازداشت می شوند که در گذشته هم بارها مسوولین در غرب کشور از وجود اتباع بیگانه در کشور که اسناد قانونی در دست ندارند اظهار نگرانی کردند.
 اما این برای نخستین باری است که دو تبعه ایرانی در یکی از ولایات درجه سوم بنا به انچه مقام های دولتی می گویند متهم به جاسوسی شناخته می شوند.