-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

اعدام پنج تبعه افغان در زندان عادل آباد شیراز

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز یکشنبه 27 فروردین ماه اعدام گروهی 8 زندانی در زندان عادل آباد شیراز توسط رسانه های دولتی اعلام گردید. اما رسانه های دولتی از اعلام هویت این 8 زندانی خوداری کردند.
طبق تحقیقاتی که توسط فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در این باره صورت گرفت مشخص گردید که از 8 زندانی اعدام شده 5 نفر از آنها از شهروندان افغانستان هستند.
اسامی تعدادی از زندانیان که روز یکشنبه 27 فروردین ماه در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند به قرار زیر می باشد :
1- تورج علی پرست از اهالی شیراز
2-زندانی احسن الله صفری 30 ساله متاهل و دارای 3 فرزند از شهروندان افغانستان، او بیش از 30 ماه در زندان عادل آباد شیراز زندانی بود.
3- حسن رودینی زاده 28 ساله از شهروندان افغانستان و نزدیگ به 30 ماه در زندان عادل آباد شیراز زندانی بود.
4-محمد کلب علی 29 ساله از شهروندان افغانستان و 3 سال بود که در زندان بسر می برد
5- حاتم شاه از شهروندان افغانستان
لازم به یادآوری است که از اوایل هفته تا به امروز 11 زندانی در زندانهای شیراز ،زنجان و سمنان بنابه اعلام رسانه های حکومتی اعدام شدند.
دادگاه های انقلاب رژیم ولی فقیه علی خامنه ای از اعلام اسامی شهروندان افغانی که اعدام می شوند خوداری می کند و تا به حال سعی داشته است که در خفای کامل اعدم ها صورت گیرد تا از طبعات بین المللی اعدام شهروندان کشورهای دیگر جلوگیری نماید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام های گروهی و قرون وسطایی که به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا و پایان دادن به اعدام های گروهی می باشد.
31 فروردین 1391 برابر با 19 آپریل2012
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل