-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

عمرزاخیل وال درکمند جاسوس زیبا روی ایرانی


نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی نیز همه روزه به وسیلۀ یک دخترۀ جاسوس، تخلیۀ اطلاعاتی می شود


قرار اطلاع از منابع تأئیده شده و مؤثق، وزیر مالیۀ تیم حاکم، آقای حضرت عمر ذاخیلوال به تاریخ 22 اپریل سال روان به بهانه اشتراک در جلسات بانک جهانی و همچنان جهت مذاکرات دوجانبه با مقامات امریکائی درباره تحریمات غرب بالای ایران، توسط پرواز کلاس درجه یک (first class) خطوط هوائی امریکا وارد واشنگتن گردید.
وی قبل از این که به واشنگتن دی.سی سفر نماید با یک دخترزیبا روی ایرانی در کابل آشنا شده بود. جاسوسۀ زرنگ وابسته به شبکه های جاسوسی ایران درکابل است. دختران جاسوس که ازسوی اطلاعات ایران به افغانستان توظیف می شوند؛ ظاهراً دارندۀ حق تابعیت کشورهای غربی وامریکایی می  باشند. به این ترتیب، وزیر یا مقام بلند پایه یی که ازسوی شبکه استخباراتی به عنوان تارگیت درنظرگرفته می شود، فکرکند که دخترمورد نظر، ازمخالفان جمهوری اسلامی است.
دخترجاسوس ایرانی بسیارماهرانه وبعد ازطی مراحل خود را به وزیرزاخیل وال نزدیک کرده است. زاخیل وال  در شامگاه 22 اپریل در یکی از رستورانت های مشهور شهر واشنگتن دی.سی که از مؤقعیت و پرستیژ خوبی برخوردار می باشد و در جاده جورجتون مؤقعیت دارد در کافه میلانوCafé Milano  با یک دسته گل سرخ انتظار معشوقۀ ایرانی را می کشید.
وقتی دختروارد رستورانت می شود؛ عقب میزی که قبلاً ازسوی زاخیل وال ریزرف شده بود، می نشیند.
صحبت زاخیل وال با دخترۀ جاسوس تا نیمه های شب ادامه یافت. معلوم نشده که صحبت طولانی میان آن دو تنها به مسایل شخصی رابطه داشته یا این که بخشی از حوزۀ کاری را نیز شامل می شده است. نیمه شب 22 اپریل جاسوسۀ ایرانی دریک تاکسی با زاخیل وال به یک نقطه ناشناخته تر حرکت کردند.

زاخیل وال دعوت سفیرافغانستان برای آشنایی تشریفاتی با پروگرام سفر را نیز رد کرد وسرگرم تماس با دخترایرانی بود. تقسیم اوقات سفر واطلاعات دقیق این مسأله کاملا دردسترس هوتل داران واوراق مسافرتی زاخیل وال موجود است.
سفر با هواپیمای مخصوص وکلاس درجه یک حدود بیست هزار دالر است. با نشراین خبرمعلوم خواهد شدکه شورای علمای کرام وتیم حاکم چه موضع خواهد گرفت؟ درهمین حال اخباردقیق وجود دارد که یک دخترجاسوس ایرانی افغانی الاصل به جان نورالله دلاوری رئیس بانک نیز انداخته شده است وجاسوسۀ مذکورازچند وچون امورات بانک افغانستان همه روزه به سفارت ایران وشبکه های ارتباطی دیگر گزارش می دهند. برخی «نخبه گان» به ظاهر«جهادی» درحکومت وخارج ازآن که خود درخباثت ها ودزدی های آشکار شهرۀ اند، نیز درعنکبوت جاسوسه های ایرانی بند افتاده اند. موارد متعدد دیگری هم وجود دارد که چه گونه مقامات بلند پایه، ازسوی جاسوسان کشورهای همسایه تخلیه اطلاعاتی می شوند.