-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

بهای همه چیزبلند رفته؛ اما قبر ارزان است!


یک قبر یک میلیون دو صد هزار تومان یعنی کمی بیش تراز یک هزار دالر!


در میان هزار و یک خبر روزانه از گرانی های هولناک در ایران که جگر ایرانیان را خراش می دهد و موجب فقیرتر شدن روز به روز مردم می شود، یک مقام اهواز خواسته است ظاهراً "خبری خوش" بدهد که به نحوی با امور اقتصادی در ارتباط است!
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) امروز گزارش داد که مدیر عامل قبرستان های اهواز بشارت داده است که قیمت قبر تغییری نکرده است.
آقای سعید علی پور برای اینکه مردم را بیشتر خوشحال کند، یادآور شده است که با وجود تورم و افزایش قیمت لوازم مورد نیاز برای کفن و دفن، شهرداری اهواز لطف کرده و قیمت قبر را بالا نبرده است.
آقای علی پور در ادامه گفته  است: قیمت قبر در اهواز مانند نرخ سال گذشته است و نیز چند گزینه را مطرح کرده است: در قطعۀ 50 ، بدون سقف، هر قبر 450 هزار تومان نیز واگذار می شود؛ اگر قطعۀ 42 را می خواهید، هر قبر در آن یک میلیون و 200 هزار تومان است. اگر از خانواده متمکینی هستید، قبر خانوادگی بخرید (اما به گفته سعید علی پور با قیمتی کلان)، تا به توصیف وی، کسری بودجه مورد نیاز برای سازمان قبرستان های اهواز کمی جبران شود.
لذا چرا هر روز شکایت از هزار و یک قلم گرانی و نامردمی ارائه دهندگان خدمات و کالا؟!: حداقل قبر در اهواز قیمت سال گذشته باقی مانده است!