-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

رحمن ملک: حملات تروریستی درپاکستان از خاک افغانستان تنظیم می شود


شروع دور تازۀ درگیری سردرگم لفظی بین افغانستان، پاکستان وامریکا


وزير امور داخلۀ پاکستان مي گويد که آن ها جلو شبکۀ حقانى را در خاک خود گرفته اند و اين شبکه، حالا در افغانستان فعاليت مي کند. رحمان ملک وزير داخلۀ پاکستان، شام گذشته در مصاحبه با تلويزيون (يو ان جى) در اسلام آباد، اتهام وارد نمود که تمام حملات تروريستى در پاکستان، در خاک افغانستان تنظيم مي گردد و طالبان مسلح، بعد از حملات دوباره به آن جا فرار مي کنند.
به گفتۀ وى، طالبان مسلح هميشه بعد از حملات در پاکستان، به افغانستان ميروند و کنترول و جلوگيرى اين کار، مسووليت نيروهاى ناتو مستقر در افغانستان است.
وى در پاسخ به يک سوال گفت که شبکۀ حقانى در حال حاضر در پاکستان نه، بلکه در افغانستان مستقر است و جلو فعاليتهاى اين شبکه، در پاکستان گرفته شده است.
رحمان ملک علاوه نمود: "بزرگترين منشأ مالى افراد مسلح در افغانستان، موادمخدر است و اين مواد در مارکيت بين المللى، ميليون ها دالر به فروش مي رسد و قسمت اعظم آن، به دست گروه هاى مسلح می افتد."
اين درحاليست که ليون پنيتا وزير دفاع امريکا گفته بود که به اساس راپور استخباراتى آنها، در حملات مسلحانه در شمارى از ولايات به شمول کابل، شبکۀ حقانى دست داشته است.
موصوف اظهار نگرانى نموده بود که شبکۀ حقانى در پاکستان، در امن بوده و اين حالت براى آن ها نگران کننده است؛ چند بار به مقامات پاکستانى گفته اند که اين حالت، بيشتر از اين براى آنها قابل تحمل نيست.
به همين ترتيب، بسم الله محمدى وزير امور داخلۀ کشور، در يک نشست خبرى گفته بود که حمله کننده گان، از آن طرف مرز آمده بودند و اين حملات را به هدف هراس افگنى انجام دادند.