-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۸, جمعه

اجازه نمی دهیم که حکومت سوریه سقوط کند

جنگ تمام عیار ایران با مردم سوریه 
زورآزمایی جهان درخاور میانه خطرناک تر می شود


امام جمعه موقت تهران روز پنجشنبه 26-4-2012 گفت :" تا زمانی كه نظام جمهوری اسلامی ایران در كنار سوریه است دولت این كشور سقوط نخواهد كرد."

احمد خاتمی که در همایشی تحت عنوان "روحانیت و بصیرت فاطمی" در اداره کل اوقاف استان کرمانشاه سخنرانی می کرد با اشاره به اوضاع سوریه گفت:" ما از نظام سوریه حمایت خواهیم كرد."

وی افزود:" البته حمایت ما از نظام سوریه به معنای تایید هر اقدام دولت سوریه نیست و حتی ایران خواستار جدی اصلاحات در سوریه است به طوری كه انتخابات اخیر این كشور و نیز دیگر اقدامات اصلاحاتی در سوریه همه با تشویق ایران بوده است." 
به گزارش خبرگزاری ایرنا وی با موجه دانستن حمایت ایران از سوریه گفت: ایران به این دلیل از سوریه حمایت می كند كه سوریه هدف انتقام غرب و استعمار جهانی از بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران و سد بزرگ مانع اهداف آنها در منطقه یعنی حزب الله لبنان قرار گرفته است." 

وی اظهار كرد:" کشورهای غربی امروز برای مخالفان سوریه کمک ارسال می كنند اما جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد که برنامه آنها به بار بنشیند."

گفتنی است مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره از رژیم اسد در برابر مخالفان سوریه دفاع کردند. مخالفان سوریه نیز جمهوری اسلامی را به "ارسال اسلحه برای کشتار مردم بی دفاع سوریه" متهم می سازند.