-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

کارنامۀ زاخیل وال دریک نامه


ارسال کننده: اکرام الدین دیندار


 می خواهم نمونه های محدود از فساد مالی و اخلاقی وزیر مالیه آقای حضرت عمر زاخیلوال خدمت خوانندگان عزیز ارائه نموده قضاوت و ارزیابی را در زمینه به خوانندگان عزیز و مردم رنج دیده کشور واگذارم.
در زمینه فساد اخلاقی این وزیر کابینه کشور چندی قبل از رسانه شنیده شد که آقای زاخیلوال با کارمند اناث قبلی تلویزیون طلوع خانم حوریه آرزو علاقات مخفی عشقی داشت و نامبرده را چندین بار به هوتل های لوکس در داخل و خارج کشور همراه داشت و بالآخره خبر مرگ مرموز خانم مذکور در رسانه نشر گردید.
رسوایی جدید زاخیلوال وقتی اوج گرفت که نامبرده در سفر اخیر خویش به واشنگتن دی سی با یک خانم ایرانی رابطه نامشروع قایم نموده که نه تنها هیئت همراه افغانی ازین موضوع آگاهی یافت بلکه مقامات امریکایی که با زاخیلوال در تماس بودند نیز ازین رسوایی مطلع گردیدند.
همچنین زاخیلوال با یک خانم تبعه کشور تاجکستان بنام نیسا علی اوف که نام مستعار آن سومن می باشد نیز روابط نامشروع دارد که نام بانک بین هر دو شخص به حیث یک رمز خاص در مکالمات تیلفونی آن ها تبادله میگردد. باید گفت که سومن 2 سال را در مهمانخانه یا گیست هاوس با آقای زاخیلوال سفری نموده و چندین بار در تاجکستان با زاخیلوال دیدارداشته است.
در مورد رسوایی های مالی زاخیلوال باید یادآور گردید که ایشان با یک کورتی و پتلون به نظام کنونی راه یافت و به کرسی وزارت مالیه تکیه زد لکن دارایی های فعلی این وزیر به میلیون ها افغانی رسیده، به صدها وابستگان و نزدیکان خویش را به پست های کلیدی  در وزارت مالیه مقرر نموده که این مطلب از ادارات ضد فساد کشور نیز پوشیده نیست.
سایت پشتو رادیو جهانی بی بی سی به تاریخ 25 اپریل سال 2012 یک گزارش را به ارتباط فساد مالی در افغانستان نشر نموده و در بخش آن مینگارد: ( بل خوا ښاغلي لودین په مالیه وزارت کې د میلیاردونو افغانیو د فساد خبره وکړه)
همچنین این راپور می افزاید: ( د ښاغلي لودین په وینا د کابل، جلال آباد او حیرتانو په ګمرکونو کې د میلیاردونو ورکو شوو افغانیو دوسیه به تر اونۍ وروسته لویې څارنوالۍ ته واستوي)
در حالیکه آقای زاخیلوال در یک اداره سرنوشت ساز و مهم کشور به چنین فساد مالی و اخلاقی آلوده بوده، سکوت رئیس جمهور، ارگان های عدلی و قضایی، ادارات ضد فساد اداری و پارلمان افغانستان چه معنی دارد و هیچ عکس العمل که نمایانگر سد راه آقای زاخیلوال گردد دیده نمی شود؟