-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

يک دکتر عراقی به ۷۸ زن بيمار ايرانی تجاوز کرده است

دکترجنایتکار از قربانیان خود فیلم تهیه کرده است. جای شکرش باقیست که درایران جانیان را به زودی حلق آویزمی کنند.


روزنامه شرق در شماره يکشنبه ۱۰ ثور ۱۳۹۱ نوشت: 
دکترعراقی‌الاصل متهم است در اتاق درمانگاهش در تهران زنان را مورد تعرض قرار داده و از برخی از آن‌ها فيلمبرداری کرده است." نام اين دانپزشک اعلام نشده است.
شرق در اين باره نوشته است: " اوايل سال ۱۳۸۱ مرد دندانپزشکی به مأموران پليس مراجعه کرد و مدعی شد خانه‌اش مورد سرقت قرار گرفته ‌است. او ادعا کرد برخی از اسنادش به سرقت رفته ‌است و حدس می‌زند سارق کيست. او گفت فکر می‌کند سارق زنی باشد که چندبار به خانه‌اش رفت و آمد کرده و از آنجايی که او به زن جوان گفته قصد ازدواج با او را ندارد آن زن با اين شيوه انتقام گرفته است."
شرق ادامه داده است: "پليس زن جوان را شناسايی و بازداشت کرد. او اعتراف کرد سارقی را اجير کرد تا به خانه دکتر جوان برود و از آنجا سرقت کند. اين زن گفت من هيچ چيز از خانه دکتر جوان ندزديدم و فقط فيلم‌هايی را که او از من داشت از داخل کمدش برداشتم."
به گفته اين زن "هنگامی که برای ترميم دندان به مطب دندانپزشکی اين دکتر رفته، وقتی دارو به دهانش تزريق شده، بی‌هوش شده و زمانی که به هوش امده متوجه شده که مورد تجاوز قرار گرفته است.
اين زن گفته است: "اين مرد را تهديد کردم و گفتم از او شکايت می‌کنم اما بعد متوجه شدم در مطبش دوربين کار گذاشته و از صحنه تعرض به من فيلمبرداری کرده‌ است. با اين حال دوباره تهديدش کردم که او را به دادگاه می‌کشم. اين‌بار از در ديگری وارد شد و گفت قصد دارد با من ازدواج کند و از من خوشش آمده ‌است."
وی افزوده است: "او با اين ترفند چندبار مرا به خانه‌اش کشاند و رابطه برقرار کرد بعد از مدتی متوجه شدم قصد سوءاستفاده دارد. از او خواستم فيلم‌ها را پس دهد اما از اين کار خودداری کرد. من هم سارقی اجاره کردم تا فيلم‌ها را از خانه مرد دندانپزشک بدزدد."
شرق می‌نويسد اين دانپزشک اعتراف کرده که به ۷۸ زن تجاوز کرده است که ۵۸ نفر از آن‌ها از وی شکايت کرده اند.
اين زنان گفته‌اند: "دندانپزشک جوان به بهانه ترميم دندان‌شان به آن‌ها داروی بی‌حسی تزريق می‌کرد و بعد از اينکه آن‌ها را مورد تعرض قرار می‌داد با وعده ازدواج آن‌ها را ساکت می‌کرد."
اين دانپزشک بعد از تشکيل دادگاه به ۹ سال حبس محکوم شد اما اين آيت‌اله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس وقت قوه قضائيه ايران با نقض اين رأی اعلام کرد اين فرد بايد با اتهام "افساد فی‌الارض" محاکمه شود. اين اتهام می‌تواند مجازات اعدام را به دبنال داشته باشد.
بر پايه تصميم ديوان عالی ايران اين دانپزشک خرداد سال جاری خورشيدی در دادگاه کيفری محاکمه خواهد شد.