-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۲, جمعه

تازه ترین اطلاعات دربارۀ ادولف هیتلر

آدولف هيتلر نمی توانست خروج باد از مقعد خود را کنترل کند، برای کاهش عفونت در ناحيه سينوس های خود از کوکائين استفاده می کرد، در دوره ای بيش از ۲۸ مورد دارو مصرف می کرد و برای تقويت تمايل جنسی خود عصاره بيضه گاو تزريق می کرد.


اين جزييات شگفت آور در مورد رژيم دارويی بزرگترين ديکتاتور قرن بيستم، همه در سوابق پزشکی آدولف هيتلر درج شده اند که اکنون توسط موسسه حراج آثار تاريخی «الکساندر» به فروش گذاشته شده است. سوابق پزشکی آدولف هيتلر شامل ۱۰ مورد عکسبرداری با اشعه ايکس از جمجمه وی و چندين آزمايش مربوط به وضعيت ناحيه بينی اوست.

مجموعه مدارک و سوابق پزشکی آدولف هيتلر روز سه شنبه و چهارشنبه به حراج گذاشته شدند.

به گزارش وب سايت «ديسکاوری»، بخشی از اين اسناد يک گزارش ۴۷ صفحه ای از وضعيت پزشکی آدولف هيتلر است که توسط شش پزشک متخصص که هر يک در زمينه خاصی تخصص داشتند تنظيم شده است. بخش ديگری از اين اسناد يک گزارش ۱۷۸ صفحه ای است که در دوازده ماه ژوئن توسط دکتر «اروين گيسينگ» و زير نظر نيروهای آمريکايی که مخفيگاه و جسد هيتلر را پيدا کردند، تنظيم شده است.

ارتش آمريکا در آن زمان پزشکان شخصی آدولف هيتلر را مامور کرد تا يک گزارش کامل از وضعيت پزشکی و جسمی او تنظيم کنند.

با وجودی که هيچ مدرک دقيق و رسمی در مورد علاقه هيتلر به کوکائين در دست نيست ولی «اروين گيسينگ»  از پزشکان شخصی هيتلر، در گزارش خود قيد کرده است که وی برای تميز کردن عفونت در ناحيه سينوس و صاف کردن سينه و حنجره خود از پودر کوکائين استفاده می کرده است.

در ادامه اين گزارش قيد شده است که با توجه به شديد شدن عادت هيتلر به استفاده از کوکائين، به مرور ميزان استعمال آن کاهش داده شد.

وب سايت «ديسکاوری» می افزايد که در بخشی از اين گزارش های پزشکی به اظهار نظرهای نه چندان جالبی راجع به وضعيت جسمی هيتلر بر می خوريم. از جمله اينکه «پيشوای اعظم از مشکل عدم کنترل باد موجود در شکم خود رنج می برد.»

هيتلر برای کنترل اين نارسایی از بيست و هشت داروی مختلف از جمله قرص های ضد باد شکم استفاده می کرد که ترکيبات  سمی داشتند و به مرور باعث بروز بيماری معده و کبد شدند.

يکی ديگر از پزشکان شخصی هيتلر در گزارش خود قيد می کند که ديکتاتور آلمان در دوره ای عصاره بيضه و پروستات گاوهای جوان را تزريق می کرده است. در بخشی از اين گزارش آمده است که هر چند آدولف هيتلر توان جنسی چندانی نداشت ولی با معشوقه دائمی خود «اوا براون» رابطه جنسی داشت.

انتظار می رود که هر يک از مدارک و سوابق پزشکی آدولف هيتلر به بهايی بالغ بر دو هزار دلار به فروش برسند.