-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه

رفتار با اجساد دریک کشور اسلامی این گونه است


ترکیۀ امروز، به کلکسیونی ازرفتارهای ضدبشری علیه اتباع کرد بدل شده است.وقتی سربازان امریکایی با اجساد طالبان بی حرمتی می کنند، همه انگشت لعنت به سوی امریکا نشانه می گیرند. اما بدرفتاری با اجساد کرد ها درترکیه خشم وهمدردی کسی را برنمی انگیزد. چرا؟
دیدگاه دوگانه دردنیای ما چقدر باب شده وکمترکسی می داند که دریک کشوراسلامی چنین صحنه هایی افتخارشمرده می شود.
سربازان تركیه‌ با جسد بیجان پیشمرگۀ كرد چه‌ میكند؟ غربی ها یک با م و دو هوا بازی می کنند.طرفداری آنان از دمکراسی به نوع حکومت و میزان وابستگی کشور مربوطه به آنان بستگی دارد .... . اگر شرم وجود خارجى می داشت باید میدیاى جهانى خاموش نمیماند به ویژه‌ ارتباط جمعى خاورمیانه‌ باید خجالت بكشد، چقدر میشود لاپوشانى و چشم پوشى كرد؟