-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

قوماندانان افغان از اوامر امریکایی ها سرکشی میکنند

پل لرزان اعتماد وهمکاری بین ناتو واردوی ملی


واشنگتن پوست
از سوی دیگر روزنامهء واشنگتن پوست امریکا مطلبی نوشته است زیر عنوان قوماندانان افغان از اوامر امریکایی ها سرکشی می کنند.

در برخی از این مقاله آمده است که در دو ماه گذشته فرماندهان نظامی افغان چندین بار از اطلاعات استخباراتی نیروهای امریکایی چشم پوشی کرده و از اجرای عملیات شب هنگام به خاطر امکان تلفات ملکی، خود داری کرده اند.

به نوشتهء روزنامه واشنگتن پوست، این کار نظامیان افغان نشان می دهد که آنها از صلاحیت های تازه به دست آوردهء خود استفاده کرده و از اجرای عملیاتی خود داری می کنند که توسط ناتو برای آنها پیشنهاد شده است.

واشنگتن پوست می افزاید، در ده سال گذشته نیروهای ایتلاف برای عملی کردن ستراتیژی جنگ به نیروهای افغان دستور می دادند اما ماه گذشته پس از امضای یک سند، نیروهای افغان مسوولیت اجرای عملیات شبانه را به عهده گرفتند.

به باور نویسندهء مقاله واشنگتن پوست، این مهم ترین مساله در جنگ بر ضد شورشیان مسلح در افغاسنتان است.