-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

مقاومت ايران از ملل متحد مي‌خواهد ليبرتي را كمپ پناهندگي اعلام كند و كميسارياي عالي پناهندگان مسئوليت آن را به عهده بگيرد


عراق از انتقال اموال گروه پنجم ووسایط خدماتي و بنگال ها و موترهای ويژه معلولان خوداري مي‌كند.


روز چهارشنبه 27 ثور/ ارديبهشت (16مه)، فرمانده عراقي مسئول  انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي و نماينده دولت عراق، در حضور نمايندگان يونامي، بار ديگر به نمايندگان اشرف تأكيد كرد حاضر به انتقال سه خودرو و شش بنگال ويژه بيماران پاراپولوژي، شش تانكر آب و فاضلاب و سوخت متعلق به گروه پنجم، و ديگر اموال متعلق به اين گروه، به‌ غير از مواد غذايي، به كمپ ليبرتي نيست. او گفت مواد غذايي نيز بايد خارج از كانتينرها و در كف تريليها ريخته شود. نمايندگان يونامي گفتند از اين پس دولت عراق اجازه نمي‌دهد ساكنان اموال خود را با كانتينرهاي خودشان جابه‌جا كنند و هيچ كانيتنري حق خروج از اشرف را ندارد.
قبل از انتقال گروه پنجم، مقامهاي عراقي با انتقال شش تانكر موافقت كرده بودند و در يك اقدام راهزنانه، آنها را از ميان راه ليبرتي برگرداندند. فرمانده عراقي همچنين در حضور نمايندگان يونامي قول داده بود بلافاصله پس از انتقال گروه پنجم 25تريلي در روز 18ارديبهشت (7 مه) به اشرف باز خواهند گشت كه بقيه اموال اين گروه را به ليبرتي منتقل كنند.
نماينده دولت عراق همچنين از برگرداندن دو كانتينر اجناس مانند وسائل برقي و الكترونيكي، كامپيوتر، چاپگر, ماشين كپي، آمپلي فاير, بشقابهاي ماهواره و ..... به داخل اشرف مخالفت كرد. اين دو كانتينر از سه هفته پيش براي انتقال به ليبرتي به محل بارگيري منتقل شده است، اما نيروهاي عراقي از انتقال آنها سر باز زده اند. برخي از اقلام در دماي بيش از 40درجه خراب شده‌اند و برخي ديگر به سرقت رفته‌اند.
فرمانده عراقي در پاسخ به اعتراض ساكنان در مورد بازگرداندن تجار عراقي از ورودي اشرف گفت هيچكس براي خريد اموال نمي تواند وارد اشرف شود مگر موافقت فرمانده كل قوا را از دفتر نخست وزيري به‌طور مكتوب داشته باشد و هنوز هيچ توافقي در كميته نخست وزيري در مورد فروش اموال صورت نگرفته است.
در رابطه با ايستگاه ژنراتورهاي متعلق به ساكنان كه بيش از يك ماه است ساكنان از ورود به آن منع مي‌شوند، نماينده دولت عراق گفت اگرچه شما مدارك مربوط به مالكيت اين محل و ژنراتورها را در اختيار داريد ولي اداره برق ديالي مي‌گويد اين ايستگاه متعلق به آن است. بنابراين شما نمي‌توانيد از اين ايستگاه استفاده كنيد. اين در حاليست كه با توجه به شروع فصل گرما، ساكنان به شدت نيازمند روشن كردن ژنراتورها براي راه اندازي دستگاههاي خنك كننده هستند.
در حاليكه بيش از يك سال است سوخت وارد اشرف نشده، نماينده دولت عراق درخواست ساكنان براي ورود سوخت براي راه اندازي ژنراتورهاي انبارهاي غذائي و محلهاي مجروحان و بيماران را رد كرد و گفت اشرف نيازي به سوخت ندارد.
متأسفانه نمايندگان يونامي چشم خود را بر روي تمامي اقدامهاي غيرقانوني و ضد انساني دولت عراق كه به‌وضوح نقض نامه هاي مورخ 7ديماه 1390 (28 دسامبر 2011)، 26بهمن1390 (15 فوريه 2012)، 26 اسفند1390 (16 مارس2012) و 2 ارديبهشت1391 (21 آوريل 2012) نماينده ويژه و مفاد يادداشت تفاهم دولت عراق و سازمان ملل متحد است، بسته بودند و هيچ اعتراضي به اين رفتار نكردند. اين هيأت در حاليكه تأكيد مي‌كرد تا وقتي نام سازمان مجاهدين خلق در ليست سازمانهاي تروريستي است هيچ كشوري حاضر به بازاسكان ساكنان ليبرتي نيست، مي‌خواست در مورد حركت گروه ششم با ساكنان گفتگو كند. اما نمايندگان ساكنان گفتند تا توافقات مربوط به انتقال گروه پنجم به‌طور كامل انجام نشود حاضر به گفتگو حول انتقال گروه ششم نيستند.
در يك تحول ديگر، صادق محمد كاظم، نماينده دولت عراق در ليبرتي، كه به خاطر شركت در قتل عام ساكنان اشرف  در مرداد 88 (ژوييه2009 ) و فروردين 90 (آوريل2011) از جانب  دادگاه اسپانيا احضار شده است به نمايندگان يونامي گفته است اجازه نخواهد داد حتي يك متر از توريهايي كه ساكنان از دو ماه پيش براي درست كردن سايبان خريده اند، وارد كمپ شود.
با توجه به اينكه هم اكنون چهارمين ماه حضور مجاهدين در كمپ ليبرتي سپري مي‌شود و در حاليكه ابتدايي ترين استانداردهاي به‌رسميت شناخته شده انساندوستانه و حقوق بشري در اين كمپ وجود ندارد و با توجه به اينكه هيچ چشم‌انداز نزديكي براي انتقال ساكنان به كشورهاي ثالث وجود ندارد، مقاومت ايران از ملل متحد مي‌خواهد كمپ ليبرتي را به عنوان كمپ پناهندگي اعلام كند و كميسارياي عالي پناهندگان مسئوليت آن را به عهده بگيرد و به دولت عراق اجازه ندهد تحت عنوان محل موقت ترانزيت، به‌درخواست رژيم ايران محدوديتهاي ضد انساني و سركوبگرانه را عليه ساكنان به اجرا در آورد.    دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران-28ارديبهشت1391 (17مه2012)