-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

كمپ ليبرتي بايد يك كمپ پناهندگي اعلام شودآقاي بانكي مون محترم
دبير كل ملل متحد
شوراي امنيت ملل متحد وضعيت ساكنان اشرف را  كه در اثر فشارهاي دولت عراق به ليبرتي منتقل شده اند، در جلسه آوريل 2012 خود مورد بررسي قرار داد و با تأكيد بر مسئوليت دولت عراق در  تضمين امنيت و سلامت ساكنان اشرف، نگراني جامعه بين المللي را  در مورد رعايت حقوق ساكنان اشرف كه بيش از 25 سال در عراق بوده اند و اكنون از محل خود بگونه‌اي غير انساني رانده شده اند، را نشان داد.
اما براي جلب رضايت رژيم ايران كمپ ليبرتي از همه طرف تحت محاصره نيروهاي امنيتي عراقي است و حضور نيروهاي زرهي و پليس مسلح يادآور تهاجمات ژوييه 2009 وآوريل 2011 به اشرف ميباشد كه 47 كشته و صدها زخمي به جاي گذاشت و زندگي صدها زن مسلمان را مورد تهديد قرار ميدهد. ، فقدان زير ساختهاي خدماتي و بخصوص حياتي ترين موضوع يعني آب  ، ممانعت دولت از ايجاد تأسيسات بسيار ضروري توسط خود ساكنان و با هزينه هاي خودشان،  در يك عمل غير انساني ممانعت از انتقال تجهيزات خاص افراد فلج به ليبرتي, در آستانه تابستان و در حاليكه كمپ ليبرتي به شبكه برق كشوري وصل نميباشد، جلوگيري از انتقال  ژنراتورهاي برق اشرف به ليبرتي براي تآمين برق آن و وارد كردن انوا ع و اقسام فشارها روي  ساكنان كمپ, نيات عوامل رژيم ايران در عراق را از اين جابجايي نشان ميدهد .
از آنجا كه ساكنان اشرف با اعتماد به تضمين هاي داده شده توسط ملل متحد به كمپ ليبرتي جابجا شده اند,
 ما امضاء كنندگان اين بيانيه، با نگراني بسيار، از دبيركل ملل متحد و هيئت همياري ملل متحد و نماينده ويژه دبير كل ملل متحد ميخواهيم :
1.  از كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل درخواست داريم كه  كمپ ليبرتي را به عنوان يك كمپ پناهندگي اعلام نمايد. تا در مقابل اعمال جنايتكارانه رژيم ايران و اياديش در عراق عليه ساكنان از حفاظت بين المللي برخوردار شوند.
2.  خواستار خروج يكانهاي زرهي و نيروهاي پليس مسلح و استقرار نيروي پليس در خارج كمپ هستيم.
3. هرگونه گفتگو و دخالت دادن ديكتاتوري حاكم بر ايران در پرونده اشرف و ليبرتي را غيرقانوني و غيرقابل قبول و نقض آشكار بسياري از معاهدات و قوانين بين‌المللي تلقي مي‌كنيم
4. حق دسترسي و ديدار وكلا، شخصيت ها و خانواده ها از ساكنين ليبرتي و حق تردد آزاد ساكنان به خارج از كمپ همان‌گونه كه كميساريا اعلام كرده است
5. ساكنان اشرف بتوانند اموال و دارايي هاي منقول خود را براي رفع نيازهايشان به ليبرتي منتقل نموده و هر آنچه را كه نميتوانند منتقل كنند به نحوه مناسب به فروش برسانند

اسم
امضا :