-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۸, دوشنبه

سوریه؛ کشتار مسلمانان به همکاری «برادران سپاه قدس» ایرانسردار قاآنی ودیگر سران نظامی ایران آشکارا از حضور دسته های سرکوب سپاه پاسداران وواحد های آدمکشی سپاه قدس برضد مردم انقلابی سوریه سخن می گویند. سوریه خط اول جنگ بین امریکا وایران است. شکست درسوریه، شروع شکست ها درخیابان های تهران خواهد بود. به دنبال انتشار اخبار و تصاویر مربوط به کشته شدن 90 نفر در شهر "حوله" سوریه که در میان آنها دهها کودک نیز وجود دارد، زمینه های قطعی تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل برای تصمیم درباره رژیم حاکم در سوریه فراهم آمد.
گفته می شود این کشتار حاصل حمله نیروهای نظامی و امنیتی دولت سوریه به شهر "حوله" بوده و ناظران سازمان ملل که در سوریه حضور دارند آن را تائید کرده اند. حوله از شهرهای استان حمص است و کشتار در جریان تظاهرات ضد دولتی در پایان نماز جمعه در این شهر صورت گرفته است. تازه ترین گزارش ها حاکی است که امریکا وروسیه درمورد این که سوریه چه گونه سقوط کند به توافقاتی دست یافته اند.