-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

آیا این خبر واقعیت دارد؟
برخی منابع نوشته اند:  فیسبوک گزینه‌ای در گروه‌ها برای ادمین اضافه کرده که نشان میده از این پس برای رساندن خبر‌های گروه به اعضای بیشتر, ادمینهای گروهها باید هزینه‌ای بپردازند! 

لینک مورد نظر برای ادمینها فقط قابل رویت هست برای مثل در گروه ما اگر ادمین مقاله ای پست کند فقط برای تعداد کمی‌ از اعضای گروه قابل رؤیت خواهد بود و برای رسیدن مقاله به تعداد بیشتر از اعضا از این پس ادمین باید هزینه‌ی به فیسبوک بپردازد هزینه همانطور که در عکس نشمان میده به شرح زیر هست:
 ████████████████████████████
با پرداخت  ۱۵$ دلار تقریبا ۴،۵۰۰ نفر قابل رؤیت خواهد بود 
با پرداخت ۲۰$ دلار تقریبا ۶،۰۰۰ نفر قابل رؤیت خواهد بود 
با پرداخت ۳۰$ دلار تقریبا ۸،۹۰۰ نفر قابل رؤیت خواهد بود 
با پرداخت۵۰ $ دلار تقریبا ۱۵،۰۰۰ نفر قابل رؤیت خواهد بود 
با پرداخت ۷۵$ دلار تقریبا ۲۳،۰۰۰ نفر قابل رؤیت خواهد بود 
با پرداخت ۱۰۰$ دلار تقریبا ۱۵،۰۰۰ نفر قابل رؤیت خواهد بود 
███████████████████████████


اینجا تنها راه این که ادمینها مجبور به پرداخت هزینه‌ی نباشند لایک و اشتراک گذاشتن مقالات توسط شما عزیزان است شما با لایک کردن مقالات و اشتراک گذاشتن آنها این امکان رو میدین که تعداد بیشتری از اعضای گروه موفق به دسترسی‌ به مقالات باشند!!دوستان چنانچه از گروهی لذت میبرید یا از مقالات آن استفاده می‌کنید حال چه این گروه چه هر گروه دیگرکوچیک‌ترین خدمت شما به زحمات ادمین اون گروه اشتراک و لایک کردن مقالات می‌باشد توجه داشته باشید لایک به معنی‌ رضایت از مقاله نیست بلکه به معنی‌ مشاهده کردن مقاله توسط شمامیباشد!!
شما میتوانید مقالات را لایک کنید و چنانچه مخالف مقاله هستید نظر خود را در مقالات بنویسید در فیسبوک هر مقاله ای که لایک بیشتر داشته باشد در قسمت خبر‌های فیسبوک مدت زیادتری خواهد بود و دید تعداد بیشتری بدون هزینه قرار خواهد گرفت