-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۵, جمعه

تهران وکابل، دو روی یک سکه، وشاید سرنوشت مشابه

استاد مهوش آوازخوان نام آور افغانستان درسال 1389 درگفت وگوی تلویزیونی گفت:


محترم رئیس جمهور کرزی درارگ مرا دعوت کرد و یک چاشت با من غذا صرف کرد. ایشان یک واحد اپارتمانی به بنده توزیع کرد؛ اما دو سال است که ازین شعبه به آن شعبه سرگردان می گردم، کسی حاضر نیست به من اپارتمان بدهد. همچنان روح الله نیکپا قهرمان ورزش تکواندو از سوی دولت یک واحد اپارتمانی نصیب شد؛ مگر تیم حاکم مطابق نفس خود عمل می کند واو هرگز روی اپارتمانی اهدایی دولت را ندید. حالا وضع مشابه درتهران- شریک کهنه کاردولت کابل- روان است. لطفاً این گزارش را بخوانید"
گزارش برداشته شده از بی بی سی :
فردی که در جریان سفر محمود احمدی نژاد به مشهد یک واحد مسکونی به عنوان مسکن مهر گرفته بود، می گوید که پس از چهار روز، خانه را از او پس گرفته اند.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که جهانبخش جهانی کارگر ساختمانی به دفتر این خبرگزاری در مشهد مراجعه کرده و گفته که در زمان افتتاح واحدهای مسکونی توسط آقای احمدی نژاد وسایلم را به این منزل منتقل کردم.
آقای جهانی گفته که در زمان افتتاح واحدهای مسکونی شبکه سوم تلویزیون ایران با او و همسرش در باره مزایای مسکن مهر مصاحبه کرده اند و این مصاحبه پخش شده ولی چهار روز بعد گفتند که "باید خانه را تخلیه کنیم."
آقای جهانی می گوید که تمام مراحل دریافت واحد مسکونی را طی کرده بودم و حالا "چرا باید با من این گونه برخورد شود."
مسکن مهر یکی از طرحهای دولت محمود احمدی نژاد است که بعد از بحران بازار مسکن و با هدف خانه دار کردن افراد کم درآمد و با توزیع زمین رایگان و اختصاص وام شروع شد.
آمارهای رسمی از افزایش ساخت و ساز مسکن حکایت دارد و محمود احمدی نژاد معتقد است که با این شیوه، تا یک سال دیگر مشکل مسکن در ایران ریشه کن می شود.
اما کارشناسان می گویند که واگذاری زمین رایگان از سوی دولت عملا بخش خصوصی را از حوزه ساخت مسکن خارج کرده است و دولت با فشار، بانکها را واداشته که بخش زیادی از نقدینگی خود را به مسکن مهر اختصاص دهند و همین امر موجب افزایش شدید نقدینگی شده و این نقدینگی به بازارهای دیگری چون طلا و ارز منتقل شده است است.
بخشی از التهاب موجود در بازار ارز و طلا ناشی از همین نقدینگی سرگردان است.