-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

نیروگاه کجکی، بخشی ازجنگ مخفی امریکا- ایران
 ارتش امریکا درروزهای سقوط طالبان، ازتخریب بند کجکی به وسیلۀسپاه پاسداران جلوگیری کردند.
اعلام کمک مالی امریکا به میزان 471 میلیون دالر برای بازسازی نیروگاه تولید برق کجکی درولایت هلمند، خبرخوش برای افغانستان وخبر ناخوش برای ایران است که از بیست سال به این سو سعی کرده است که نیروگاه کجکی غیرفعال بماند و مقدار آبی که درنتیجۀ مرمت کاری های کجکی ذخیره می شود، به سوی ایران سرازیر شود. آبگیرکجکی ازدریای هلمند سیراب می شود که خود از گردنه های هندوکش سرچشمه می گیرد.

بند آبگیر و برق کجکی در سال 1953 اعمار و در سال 1975 تولید انرژی برق را شروع کرد. در آن آغاز شد. مجموع بازده انرژی ازکجکی، شانزده ونیم میگاوات برق بود که درنتیجۀ تشدید جنگ سرد وتجاوز شوروی به افغانستان، امور تقویتی ومراقبتی آن متوقف گشت و به مرور نیروزایی آن کاهش یافت و به کمترین سطح رسید.
برای تأمین امنیت بند کجکی، به همکاری نیروهای خارجی نیاز است.

در سال 2008 حدود پنج هزار سرباز نیرو های ایتلافی که تعداد زیاد آن ها بریتانیایی بودند، سومین توربین بزرگ آن بند را که ظرفیت تولید هژده ونیم میگا وات انرژی برق را دارد، به بند کجکی انتقال دادند.

ایالات متحدهء امریکا 266 ملیون دالر را به یک کمپنی پرداخت کرده است تا توربین سوم بند برق کجکی را فعال سازد.

روزیان کیسی مسئول منطقه ای ادارۀ کمک های توسعه ای امریکا می گوید:
به خاطر تامین امنیت بند برق کجکی بالای نیرو های افغان و امریکایی حساب می شود. تهدید هایی در عرصۀ امنیت این بند وجود دارد و امکان دارد که این دشواری ها کار این پروژۀ بزرگ را به تعویق بیاندازد.
بازسازی بند کجکی یک کابوس مجسم برای ایران است.

 بربنیاد اطلاعات مندرج درکتاب « ردپای فرعون» شبکۀ دی ایکس بعد از شهادت فرمانده مقاومت، (احمدشاه مسعود) درآستانۀ تهاجم ارتش امریکا برمواضع طالبان درسال  2001  گزارشی را درج کرده است. گزارش مشعر است که آقای حسینی جاسوس ایرانی ازبرخی اعضای جنبش مقاومت که ظاهراً به ارگان های حراست از سپاه خدمت می کردند، می خواهد که برسرمعامله ای "سودآور" صحبت کنند. دو نفر از شبکۀ دی ایکس تمایل نشان می دهند که درین باره صحبت کنند. آقای  مرتضوی از( ادارۀ حفاظت سپاه) نیز درجلسه حضورمی یابد.

آقای حسینی به «همکاران افغان» می گوید:
اگردوست ما هستید بند کجکی ولایت هلمند را در بدل پول گزاف انفجار بدهید. اگراین کار را نکنید، درجریان حملۀ امریکایی ها به هلمند وسایرنقاط افغانستان، این نیروگاه برق خود به خود بمباران می شود. شما این کاررا عملی کنید وپول زیادی هم از ما بگیرید. ما کارزیادی از شما نمی خواهیم که رسوایی برپا کند. نیروگاه کجکی چهار توربین تولید انرژی دارد. کارشما این است که فقط بولت های اصلی را بازکنید وبه جای آن بولت هایی را که ما برای شما می دهیم، درتوربین نصب کنید وتمام!
معامله ظاهراً رو به راه می شود؛ اما این برنامه به زودی از سوی دکترمؤمن وابسته به شبکۀ ویژه ضد جاسوسی مسعود رد یابی شده و اطلاع آن به زودی دراختیار نیروهای بین المللی درخلیج قرارمی گیرد.
بعد از افشای پلان تخریب نیروهای برق کجکی ممکن بود شبانگاه هواپیماهای ایرانی به این کار مبادرت ورزند تا مسئولیت حادثه به دوش نیروهای بین المللی بیافتد. نیروهای امریکایی بلافاصله اعلام کردند که فضای افغانستان کاملاً درکنترول ارتش امریکاست وهرهواپیمایی که درمنطقه درصفحۀ رادارمشاهده شود، آماج قرارخواهد گرفت.