-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۶, شنبه

جنگی بزرگ در راه است

سرانجام بازی مذاکرات کارساز هسته ای با ایران، جز جنگ چیزی دیگری نیست.آن چه که در عراق اتفاق افتاد رابياد آوريم که با وجود باز شدن تمامی درها و پذیرش تمامی خواسته‌های آمریکا و متحدینش از سوي صدام، باز هم جنگ به وقوع پيوست.
آيا تا آخرین لحظات آغاز جنگ دوم عراق ، مذاکرات جریان نداشت ؟ سخن جرج بوش در مورد صدام راهمه به يادداريم که گفت:
"چه کسی‌ میتواند ادعا کند که جهان بدون صدام جهان امن تری نیست؟"
و نظیر این سخن را اوباما بعد از مرگ بن لادن ابراز کرد که" جهان بدون بن لادن امن تر و بهتر است.
این که در بسیاری از محافل تحلیلی، شرایط دشوار اقتصادی در آمریکا و اروپا ،مانعي بر سر راه جنگ با جمهوری اسلامی ایران عنوان مي شود ، ساده انگاری بيش نيست. چرا که آمریکا و متحدین اروپایی اش دو جنگ مشابه، به بهانه مبارزه با تروریزم و تامین امنیت و صلح جهانی‌ در خاور میانه داشته اند که علیرغم هشدار تحلیلگران اقتصادی نسبت به عواقب وخیم جنگ بر اقتصاد آمریکا و اروپا ، جنگ های افغانستان و عراق شکل گرفت . هیچکدام از تحلیل های اقتصادی با آن که تحلیل های درستی‌ هم بودند نتوانستند اروپا و آمریکا را از آغاز جنگ منصرف نماید . این به معنای بی توجهی‌ سیاستمداران آمریکا و اروپابه موضوعات اقتصادی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی نیست؛ بلکه با توجه به سیاست‌های بلند مدت آن کشورها خصوصاً آمریکا در راستای ایجاد امنیت جانی برای شهروندان خود در مقابل خطر تروریزم ، تحمل فشار‌های اقتصادی در راه مبارزه با خطرات احتمالی‌ بر تحمل حملات تروریستی ترجيح داده مي شود.
در شرایط کنونی نیز اگر چه تقريبا همه اقتصاد دانان متفق القول اند که آغاز جنگ با جمهوري اسلامي ایران شرایطي به مراتب دشوارترازامروز بر اقتصاد آمریکا و اورپا تحمیل خواهد کرد اما از منظر علوم سیاسی‌ و ارتباط سیاست با اقتصاد ، برای رسیدن به یک شرایط ایده آل و پایدار اقتصادی ، صلح و امنیت ذهني (روانی‌) و عینی از ضروریات امرمی‌باشد و وجود پدیده ای‌ به نام خطر تروریسم بسیار بیشتر از هر جنگی، تاثیر منفی‌ بر شرایط اقتصادی کشورهای هدف خواهد داشت .
همزیستی‌ با تروریسم و تروریست ، امري محال است و بقای دولت های تروریست پرور نظیر عراق و افغانستان در گذشته و جمهوری اسلامی در حال حاضر به بهانه این که جنگ با آن ها سبب وخامت شرایط اقتصادی می شود، خود نقض غرض است چرا که نه جنگ با تروريزم وتلاش براي ايجاد امنيت بلکه خود تروریزم و ناامني، مانع اصلی‌ شکوفایی و پایداری اقتصاد جهانی‌ به شمارمیرود.