-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

رسم مکتب سوزی؛ از مجاهدین تا طالبان/ میراثی که منتقل می شود


جبهۀ مکتب سوزی آن هم از شمال دو باره باز شده است. طالبان درمکتب سوزی میراث دار گروه های مجاهدین شده اند.


این همان تاکتیک قدیمی است که ابتداء به هدف به هم ریزی بنیاد های آموزشی درزمان «جهاد» علیه شوروی به کار گرفته شد واینک باردیگر به عنوان ابزار اجتماعی از سوی طالبان به کار گرفته می شود. منشاء اصلی این راهکار، سازمان استخبارات پاکستان است.

در زمان جهاد، گروه های مجاهدین از سوختن مکاتب وکشتن آموزگاران انکار نمی کردند اما دروضع کنونی، گروه طالب پس از سوازاندن مکاتب، مسئولیت را به دوش نمی گیرد این درحالی است که زهر ریزی به منابع آب آشامیدنی مکاتب دختران درشمال افغانستان، از حرکت جدیدی برای بی نظمی وفرار مردم از منطقه حکایه دارد. 
گروه طالبان دریک نامۀ خبری به شکل مضحک مدعی شده است که مکتب سوزی ومسموم کردن دختران دانش آموز کار اداره های اطلاعاتی دولت افغانستان است. 

در خبرنامه آمده است: «امارت اسلامی افغانستان، هر گونه دست داشتن در همچو رویداد‌ها را رد می‌کند و اگر در هر بخش کشور مرتکبین همچو کار‌ها را به دست آورد، جزای شرعی را برایشان خواهد داد.»
غیر از طالب که دردشمنی با روند سیاسی واجتماعی درکشور قرار دارد، کدام نیروی دیگری درصحنه نیست. اما سوال اساسی این است که این تحرکات از شمال آغاز شده است.