-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

مشاجرۀ لفظی بین حامدکرزی وسفیرایران


تازه ترین خبر حاکی است


که بین حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و سفیرجدیدایران، ابوالفضل زهره وند درارگ ریاست جمهوری مشاجرۀ شدیدی درگرفته است. جزئیات این مسأله بعداً به استحضار شما می رسد. برای شناسایی سفیرجدید ایران به مطلبی تحت عنوان  یک مقام استخباراتی، سفیرایران درکابل شد درسرستون همین صفحه مراجعه کنید.