-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه

بقیۀ داستان سفیر ومعاون سفیر دربرلین


درحیات خلوت سفارت ها، درغیاب مردم افغانستان چه چیز ها می گذرد!شبکه اطلاع رسانی افغانستان نوشت: از برلین خبر می رسد که عصر روز پنجشنبه زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان در حاشیه نشست میان افغانستان و المان اشرف صاحب سفیر افغانستان در برلین و عابد صاحب مستشار سفارت افغانستان در برلین را نزد خود خواسته تا با ایشان راجع به جنجال های سفارت افغانستان در برلین گفتگو کند.

گفته میشود اشرف صاحب حاضر نشده با عابد نجیب نزد سفیر برود و خواسته تنها با وزیر خارجه ملاقات کند که این درخواست پذیرفته شده پس از ختم این ملاقات یکی از همراهان وزیر گفته است که زلمی رسول بسیار آشفته اطاق ملاقات را ترک نموده است.

یکی از نزدیکان وزیر می گوید زلمی رسول از سفیر افغانستان در برلین خواسته به این جنجال ها پایان دهد در غیر آن به کابل فراخوانده خواهد شد.

همچنین بحث بر سر عضویت سفیر افغانستان در برلین در حزب سوسیال مسیحی مطرح شده که اشرف صاحب باید از این حزب دوری نموده باعت رسوایی بیشتر نشود.

گفته می شود عابد نجیب قبلا از وظیفه بر کنار شده ولی به افغانستان برنگشته است از جایی که عابد نجیب ملیت جرمنی را گرفته مجبور نیست به افغانستان بر گردد.

از این معلوم می شود مقامات وزارت خارجه جنجال برلین را جدی گرفته و می خواهند به آن پایان دهند.

عارف از هاله