-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

پهلوان بین المللی ایران، از روی فقر سمبوسه می فروشد

ایران امروز را به سوی ترکستان برده اند.

مجتبي مرادي كشتی گیر افتخار آفرین ایران و دارنده عنوان های قهرمانی در مسابقات جهانی تركیه و مجارستان، به دلیل فقر مالی به سمبوسه فروشی روی آورده است. 

به گزارش آژانس خبري بختياري (ايبنانيوز)، مجتبی مرادی در حالی كه پشت یك دكه سمبوسه فروشی در میدان بار فروشان دزفول مشغول كار بود، دلیل این اقدام را فقر شدید مالی عنوان كرد. 

وی به خبرگزاری ایرینا گفت كه برای تامین هزینه های زندگی و نیز اردوهای اعزامی ناگزیر است كه كار كند و بدلیل نبود كار مناسب مجبور شده تا دست به سمبوسه فروشی بزند و مخارج زندگی خود را از این طریق تامین كند. 

مرادی گفت: حدود ۵ سال است كه به طور متوالی مقام جهانی و كشوری می آورم و در سال ۹۰ مقام سوم كشتی آزاد جهان در مجارستان را كسب كردم كه در این خصوص از سوی تربیت بدنی دزفول تنها ۸ میلیون ریال و شهرداری دزفول ۵ میلیون ریال تاكنون به من كمك شده است. 
وی افزود: این در حالی است كه برای اعزام در هر یك از اردوهای تیم ملی به تهران حداقل دو میلیون ریال باید هزینه كنم. 

مرادی گفت: پدر پیری دارم كه ۹ سال است به دلیل درد شدید كمر و زانو خانه نشین شده و من و برادر دانشجویم برای تامین مخارج زندگی در میدان بار فروشان دزفول سمبوسه فروشی می كنیم. 

وی افزود: به دلیل فقر مالی از ادامه تحصیل باز مانده ام كه با تلاش تربیت بدنی دزفول مجددا برای اخذ دیپلم ادامه تحصیل می دهم، لیكن برای راهیابی به دانشگاه با مشكل مالی روبرو هستم. 

این كشتی گیر مدال آور كشورمان خاطر نشان كرد كه ۱۸ سال از عمرم می گذرد شغل مناسبی برای تامین هزینه های خانواده ام ندارم این در حالی است كه یك ورزشكار باید از مكمل های پروتئینی و تقویتی استفاده كند و از وسایل مورد نیاز برای تمرین بهره ببرد، لیكن بدلیل مشكل مالی قادر به تامین آنها نیستم. 

وی گفت: در حالی كه به هم تیمی های من در سایر استان ها از جمله استان رضوی ۱۲۰ میلیون ریال به همراه یك دستگاه خودروی پراید، یك قطعه زمین و یك واحد آپارتمان داده اند. این در حالی است كه به من تنها جمعا ۱۳ میلیون ریال برای كمك تحصیلی و سایر هزینه ها از سوی تربیت بدنی و شهرداری كمك شده است.