-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

گیلانی چرا به کابل سفر می کند؟


گیلانی می داند که ظرف ماه های آینده چه وضعی درافغانستان ممکن است پیش بیاید.

رئیس جمهورکرزی درگفت وگو با سی ان ان درامریکا از سفر قریب الوقوع یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان خبر داد. وی همچنان گفت: سران گروه طالبان از جمله "ملا محمد عمر" رهبر این گروه در پاکستان به سر می‌برند.
پس هدف از سفر گیلانی چه خواهد بود؟
زرداری با متحد اصلی (امریکا) درچانه بازی بی حاصل، با دست پربه اسلام آباد برنگشت؛ حالا گیلانی چه تحفه یی از کابل خواهد برد؟ کابل چیزی ندارد به پاکستان بدهد. درعوض، انگشت انتقاد ودست استمداد کابل درزمینۀ تراتزیتی وجلوگیری از هجوم جنگجویان طالب به خاک افغانستان به سوی پاکستان درازاست.
پس گیلانی چه مشکلی دارد که حل آن را درکابل می جوید؟ درنهایت، پاکستان چون ازهرجهت درمحاصره قرارگرفته است،  ممکن است دهان سران حاکم درکابل را با وعده هایی درباره این که بخشی ازطالبان را تشویق خواهد کرد تا با حکومت کابل درتماس باشند وازین قبیل مسایل شیرین کند. این چیزی است که اصلاً نباید به آن دل بست.
گیلانی می داند که ظرف ماه های آینده چه وضعی درافغانستان ممکن است پیش بیاید. پاکستان می داند که تیم حاکم درکابل، با دست خود، دست وپای خود را ازنظرعملی بسته است. وی مجموعۀ اطلاعات مشترک ایران وپاکستان را روی میز کرزی می گذارد وبرای ایشان گوشزد می کند که حالا که سعی کرده اید همه چیز را از حیطۀ اختیار جامعۀ بین المللی بیرون کشیده اید، حساب کار خود را هم داشته باشید که هیچ گرهی از مشکل افغانستان تا کنون بازنشده و روز های سختی درپیش است. گیلانی می آید تا روحیۀ میزبان را مطالعه کند که آیا می شود جبهۀ مشترکی ( درصورت لزوم) علیه فشارهای خارجی که هردو کشور را هدف می گیرند، تشکیل داد؟
ضلع سوم واصلی این معامله، ایران است که گیلانی به نمایندگی از دوکشورایران وپاکستان با تیم حاکم گفت وگو خواهد کرد. ورنه هیچ چیزی باقی نمانده است که برای گشایش گره آن، گیلانی زحمت سفر به کابل را برای خود فراهم کند.