-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

رهبران ایران همچنان از نوشیدن جام زهر در بغداد امتناع می‌کنند

مذاکرات اتمی بین ایران وجامعۀ بین المللی به سختی آغاز شده و با کندی وتلخی ادامه دارد.

هدف ایران وقت کشی است و هدف قدرت های غربی، پیشروی گام به گام برای افزایش فشار ها به هدف درهم شکستن پروژۀ هسته ای ایران.
روزنامه لس‌انجلس تایمز با انتشار مطلبی تحت عنوان “امیدها برای پیشرفت سریع در مذاکرات اتمی ایران محو میشوند”  مینویسد:در حالی‌ که قدرت‌های جهانی‌  به ایران فشار میاورند تا از قطعات کلیدی برنامه‌های هسته‌ای خود صرف نظر کند اما  ایران از   نامتوازن بودن طرح پیشنهادی شکوه می‌کند.
بعد از اتمام گفتگو‌ها که از یک بعد از ظهر تا نصف شب  در  خانه مهمانان دولتی بغداد به طول کشید یک عضو ارشد تیم مدیریتی اوباما به خبرنگاران گفت که روز بسیار سختی بوده است.این روزنامه در ادامه گزارش با اشاره به برخوردها و اختلافات فاحش بین طرفین مذاکره کننده  مینویسد که طرفین راه درازی حتی برای رسیدن به  ایجاد یک دیوار اعتماد موقّتی دارند. مقامات آمریکایی‌ می‌گویند اگر این مذاکرات نیز مانند  مذاکرات ژانویه ۲۰۱۱  از بین برود  تبعات آآن برای ایران مهلک خواهد بود. هم اسرائیل و هم آمریکا  گفته اند که در صورتی‌ که گفتگوهای دیپلماتیک  به این اطمینان که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی‌ نیست، منجر نشود  ،آن ها ممکن است برای توقف فوری برنامه‌های اتمی‌ ایران به گزینه نظامی رجوع کنند