-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

آنانی که آبروی اسلام ومسلمانی را این گونه می برند


این خانم باچنین وضعیتی مگر مرض دارد که شوق تلویزیون هم به سرش زده؟قرار است به زودی یک کانال تلویزونی مصری روی آنتن برود که تمام کارکنان و حتی مجری های آن، زنان روبنده پوش هستند. 

این شبکه تلویزونی که "ماریا " نام دارد و مرکز آن در خارج از مصر قرار دارد، پخش آزمایشی خود را اواخر ماه جاری میلادی آغاز خواهد کرد. 

به گزارش منابع خبری مصری در این شبکه تلویزونی به هیچ وجه مردان یا زنانی که روبنده پوش نیستند، کار نمی کنند. 

شیخه صفاء از مدیران این شبکه تلویزیونی گفته است که هدف از راه اندازی آن این است که زنان روبنده پوش روبروی دوربین ظاهر شوند تا این قشر از زنان که در جامعه منزوی هستند، بتوانند نقش خود را باز ستانند. 

او با اشاره به این که این شبکه تلویزونی صد در صد زنانه است، تاکید کرد که مالک شبکه به دلیل تجربه رسانه ای خود، تنها نقش مشاور را دارد و در امور داخلی و نحوه اداره شبکه دخالت نمی کند. او خاطرنشان کرد که زنان خود بهتر از هر کس دیگری می توانند درباره نیازهای خود سخن بگویند. 

شیخ ابو اسلام احمد محمد عبد الله مالک شبکه نیز گفته است: "دختران مسلمانی که از دانشکده های رسانه فارغ التحصل شده اند، در این شبکه مشغول کار خواهند شد تا از فتنه ها محفوظ داشته شوند و فرصت اشتغال برایشان فراهم شود."