-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

پوزخند طالبان به فیصله های شیکاگو

به نظرمی رسد که طالبان نیز به اجلاس شیکاگو امید بسته بودند. 

خبرنامۀ انترنتی طالبان درواکنش به فیصله های نشست شیکاگو اعلام کرد که حاصل کار این مجمع نمایشی وبی نتیجه بوده است.  
در این اطلاعیه آمده است: این کنفرانس به عنوان آخرین شانس به حساب می‌آمد و نسبت به تمام اجلاس‌های قبلی بزرگترین به شمار می‌رفت و از آن به عنوان راه حل واقعی مشکلات یاد می‌شد که باعث شد به این اجلاس امیدهای زیادی بسته شود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که در اعلامیه پایانی اجلاس نوعی یأس دیده می‌شود.
طالبان راه حل معضل افغانستان را خروج نظامیان خارجی خوانده است و از عدم یادآوری قربانیان حملات شبانه،  فساد اداری بی‌حد و مرز، تروریست دولتی، ناامنی و افزایش فقر و غربت در افغانستان به شدت انتقاد شده است.
تازه یک روز از پایان کار کنفرانس شیکاگو، نگرانی ها وابراز نظرها پیرامون اوضاع آیندۀ افغانستان هم از سوی مخالفان و هم از سوی موافقان حکومت افغانستان بالا گرفته است.