-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

پنتاگون؛ دزدی 42 میلیون دالری درشفاخانه چهارصد بستر زیربررسی است

 عساکرزخمی ازفقدان دوا وامکانات درشفاخانۀ سردارداوود خان می میرند.


دیوید سیدنی یک مقام وزارت دفاع امریکا دیروز به یک کمیته مجلس نماینده گان دیروز گفت، تحقیقات و اقدامات اصلاحی دررابطه به شفاخانه سردار داوود، خان درکابل اتخاذ می گردد.
شفاخانۀ نظامی سردارداوود ( چهارصد بستر) ازسوی ارتش امریکا اکمال می شود.

عضو جمهوریخواه کانگرس امریکا مایک کافمن به معین وزارت دفاع امریکا در بخش افغانستان پاکستان و آسیای میانه گفت، 42 میلیون دالر از کمک های امریکا به شفاخانه سردار محمد داوود یا 400 بستر مفقود شده و حساب آن معلوم نیست. به گفته کافمن وی نگران است که پول مالیه دهنده گان امریکا که باید برای خدمات به مریضان این شفاخانه و آموزش نیروهای افغان مصرف میشد حیف و میل می گردد.
مقامات صحی وزارت دفاع افغانستان متهم اصلی تجهیزات غارت شدۀ شفاخانه به شمارمی روند که گفته می شود ازآن جمله بسم الله محمدی وزیر داخله کنونی ( که درآن زمان لوی درستیزاردوی ملی بود) به میزان 28 میلیون دالر از درک فروش سامان آلات وتجهیزات پزشکی شفاخانه سردار داوود به جیب زده واسناد آن دراختیار بازرسان پنتاگون وجود دارد. دولت افغانستان تا حال هیچ اقدامی درین رابطه انجام نداده است.

کافمن گفت، عساکر زخمی افغان که در 400 بستر تحت علاج قرار داشتند به سبب گرسنگی و کمبود ادویه و به این دلیل که خانواده هایشان توان پرداخت رشوه برای کارمندان صحی را نداشتند، جان دادند.

روزنامه والستریت ژورنال برای اولین بار در سال 2010 گزارش های در مورد وضعیت بد با مریضان و موجودیت فساد در شفاخانه چارصد بستر را نشر کرده بود که رادیو آزادی هم موضوع را با جدیت تعقیب کرد.

در اجلاس دیروز کمیته نظارت و اصلاحات حکومتی مجلس نماینده گان امریکا که بخشی از کمیته خدمات نظامی این مجلس می باشد، از دیوید سیدنی در مورد اتهامات مبنی بر پرده اندازی روی این گزارش ها سوال نشد، زیرا موضوع اصلی مورد بحث، قوای امنیتی و اردوی ملی افغان بود.