-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

رئیس جمهورکرزی راست گفته بود این هم تازه ترین سند اثبات سخنان رئیس جمهور:
حامدکرزی درچند نوبت، وضاحت داد که منبع اصلی فساد، خارجی ها هستند. آن ها هستند که قراردادهای مستقل درغیاب حکومت افغانستان با اشخاص وافراد خاص منعقد می کنند؛ هزاران فرد مسلح درچهارچوب کمپنی های امنیتی، عملاً «حکومت های موازی» تشکیل داده اند. این نفرات امنیتی، از طرف روز، «محافظ امنیت» هستند مگر از طرف شب، به «دزد وتروریست» تبدیل می شوند. این هم تازه ترین سند اثبات سخنان رئیس جمهور:


Zoom out