-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۲, جمعه

نفت آمو دریا درقبضۀ قاچاقچیان مواد مخدر


کشمکش برسر قرارداد های نفتی درافغانستان جدی تر می شود.


شرکت نفت و گاز وطن مشترکاً با یک شرکت دولتی چینایی قرارداد استخراج نفت را در حوزهء آمو دریا در شمال افغانستان بدست آوردند.
 
این قرارداد 25 ساله ، به شرکت  پترولیم دولتی چینایی وشرکت نفت وگاز وطن  که توسط اقارب نزدیک  آقای کرزی کنترول می شود  مجال خواهد  داد تا به اندازهء 160 ملیون بیرل نفت را از سه ساحه در شمال افغانستان استراج کند.
 
فعالین ضد فساد و دیپلومات ها قرارداد نفت حوزهء آمودریا  را به حیث یک نمونه برای  قرارد های بعدی جهت استخراج مواد سوخت دراین ساحه می بینند، اما  ازین هراس دارند که انتخاب یک گروپ بد نام  مانند راشد و راتب پوپل که ازاقارب نزدیک رییس جمهور کرزی می باشند و در سال های 1990 میلادی تقریباً برای مدت 9 سال درشهر نیویارک به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بودند، خطری رادر پی خواهد داشت.
 
یک دیپلومات بلند پایهء سابق بریتانوی در کابل به روزنامه دیلی تلگراف گفته است:
«من فکر می کنم ما همه جداً امیدوار بودیم که عساکر بریتانوی برای یک چیز بسیار اصیل و نجیبانه در افغانستان جان های شان را از دست می دهند، نه برای اینکه اقارب قاچاقبررییس جمهور کرزی را کمک کنند که گاز را از شمال افغانستان برای چینایی ها بفروشند.»
 
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، کمپنی های دیگرراشد و راتب پوپل که  مسوولیت تامین امنیت کاروان های تدارکاتی ناتورابه عهده دارند، برای عبور و انتقال مصوون این کاروان ها،  ملیون ها د الر به طالبان تادیه می کنند. چنانچه در تحقیقات که از طرف کانگرس امریکا به عمل آمده است معلوم شد که این دوبرادر، از یک جنگ سالار برای تامین امنیت وعبور مصوون کاروان ها استفاده نموده و ملیون ها دالررا به طالبان پرداخته اند.
 اما  راشد و راتب پوپل این ادعا را رد می نمایند.  مقامات امریکایی تلاش کردند تا جلو قرارداد های بعدی امریکا را با این دوشخص بگیرند.
 
جومان جوبه(Juman Jubba) یک تحقیق کننده  برای  گلوبل ویتنس(Global Witness) نهادی که علیهء فساد مبارزه می نماید به روزنامهء دیلی تلگراف گفته است، حقیقت اینست که با وصف اتهامات علیهء شرکت وطن، هنوزهم این شرکت  قرارداد ها را بدست می آورد.
 
به نوشته روزنامه،  گفته می شود که رقابت روی مفاد قرارداد نفت، باعث شد،  تا عبدالرشید دوستم در برابرکاراین شرکت مخالفت کند و عکس العمل نشان دهد. چنانچه شورای امنیت ملی افغانستان در اوایل همین ماه، جنرال دوستم را به علت جلوگیری از کار استخراج نفت،  به خیانت متهم کرد.
 اما سخنگوی دوستم گفت:
«ما شکایت کردیم که محافظین و کارگران این پروژه باید از محل استخدام شوند، نه اینکه شرکت وطن آن ها را با خود بیاورد.»
 
شرکت وطن و شرکت پترولیم چینایی مشترکاً در برابر سه شرکت دیگر بنابر ارایهء شرایط بهتر برنده اعلان شدن.
 
 این دو شرکت در نظر دارند تا ختم سال جاری 150 هزار بیرل نفت استخراج کنند.
 
جاوید نورانی یک تحقیق کننده در سازمان دیده بان شفافیت افغانستان می گوید:
«امور داوطلبی را مشاورین امریکایی سرپرستی کردند و شرایط  پیشنهاد شدهء چینایی ها نسبت به دیگر شرکت ها مناسب ترین بود.»