-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۲, جمعه

دود وآتش درتفرجگاه قرغه

 حوالی ساعت یازده شب گذشته یک دسته از افراد مسلح طالبان، با کشتن سه تن نگهبان هوتل سپوژمی جوار دریاچۀ قرغه را به تصرف خود درآورده و ده ها تن از کودکان وزنان ومردان را گروگان گرفته اند.
شاهدان عینی می گویندکه یورشگران طالب با ابزارهای سبک وسنگین رزمی مجهز اند و حتی درتیراندازی های متوالی از راکت سردوشی آر پی جی استفاده می کنند. هوتل سپوژمی درقیمومیت ملاعزت از فرماندهان جمیعت اسلامی است ومسئولیت حفاظت از تفرجگاه قرغه نیز عمدتاً به دوش نیروهای غیر رسمی ملاعزت است.
گروه طالبان تا کنون وضاحت نداده است که ازحمله به مجمتع تفریحی غیرنظامیان چه هدفی داشته اند. تا کنون روشن نیست که آیا درجمع ضیافت داران شب گذشته کدام مقام دولتی حضور داشته است ویا خیر؟
شمار مهاجمان چهار تن ذکر شده که درسه جناح از درون هوتل سرگرم مقابله وآتشباری به سوی نیروهای امنیتی اند. شماری از خانواده ها خود را به حاشیۀ عقبی محوطۀ هوتل کشانیده وتلاش دارند از فراز دیوار هوتل خود را به لبۀ دریاچه پرتاب کنند. چند تن از جوانان توانستند خود را به داخل دریا بیاندازند وشنا کنان از معرکه نجات یابند.
گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی نیروهای آیساف حاکی از آن است که نیروهای افغان هدایت عملیات را برعهده دارند و ماموریت آیساف پشتیبانی از این عملیات است.
به گفته مقامات محلی، مهاجمان پس از ورود به این هتل، تعدادی زن و کودک را به گروگان گرفتند اما در ادامه درگیری با ماموران امنیتی، دست کم هجده تن از گروگان ها آزاد شدند یا توانستند از دست گروگانگیرها فرار کنند.