-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

دهشت افگنان سایه به سایۀ دکترداوود شاه صبا


هرات از موقعیت ترانزیتی، آرام آرام به پرورشگاه تروریستان مبدل شده است.


رياست امنيت ملی هرات، از بازداشت١٠ تن خبر داد که قصد داشتند ضمن چند حملۀ تروريستی دکترداوود شاه صبا والی هرات را نیز ترور کنند.
مقامات محلی گفتند كه دهشت افگنان با مقدار زیادی موادمنفجره و تجهیزات ، در شهر هرات و ولسوالی کشک کهنه، به دام افتادند.
درخبرتوضیحی آمده است که نفرات توقیف شده به دستور شورای طالبان در کویته، می خواستند همزمان چند حمله را هفتۀ گذشته بر مجتمع اداری ولایت و امنیت ملی انجام بدهند. دربرنامۀ تروریستان قید شده بود که والی را هرات درهر نقطه یی از شهر که روبه رو شوند، هدف حمله قرار دهند.  
محی الدین نوری سخنگوی والی هرات گفت: "ملا ستار" سازمان دهندۀ حمله انتحاری احتمالی و "فضل الرحمن به نام مستعار "ملا عمر" که در انتقال مهاجمان از خارج "پاکستان"  به هرات نقش داشت، از دیگر افراد بازداشت شدۀ این شبکه هستند.
به گفتۀ منبع، "ملا سلطان، به نام مستعار "مولوی اسماعیل" و" ملا سردار" و "حاجی ملوک" که متهم به تدارک این حمله و آماده سازی موادمنفجره و ماین بودند نیز در میان بازداشت شدگان قرار دارند.
از این شبکۀ ١٠ نفری؛ هفت تن در رياست امنیت ملی هرات به خبرنگاران نشان داده شدند ورياست امنیت ملی هرات نیز در خبرنامه ای گفته است که ١٣ کیلوگرام مواد منفجرۀ پیشرفته که  بخشی از آن در ساخت واسکت های انتحاری استفاده می شود، با تجهیزات مورد نیاز آن و دو حلقه ماین با شواهدی که برنامه های تروریستی آنان را افشا می کند، به دست آمده است.